Tân Bao Thanh Thiên 1996 - Tan Bao Thanh Thien 1996

Trong bộ này gồm 160 tập và 25 vụ án: Bản sắc anh hùng, Trạng nguyên giết mẹ, Tái thế tình thù, Trảm Diễm Nương, Thẩm Bạch Mao, Thiết khưu phần, Cáo thân phu, Tuẩn tình ký, Tình khiên âm dương giới, Hiệp cốt thần toán, Điệp ảnh di hận, Nghĩa đảm nhu tình, Thu chi võ,Thư hùng hiệp đạo, Xử án Ngự Miêu, Thí phu ký, Người mặt quỷ, 3 lần xét xử trạng nguyên, Thượng Hải nguyệt minh châu hữu lệ, Công chính liêm minh, Mai hoa đạo, Kiếp thánh chỉ, Cách thế truy tình ký, Oanh liệt thiên thu, Vụ Tỏa Khai Phong

Kim Siêu Quần - Bao Thanh Thiên
Phạm Hồng Hiên - Công Tôn Sách
Lữ Lương Vỹ - Triển Chiêu


1. Bản sắc anh hùng

Giang Đồ - Đặc Sứ An Nam
Lý Hương Cầm - Tôn Bà Bà
Trần Đức Dung - Dung Dung
Thiệu Truyền Dũng - Anh Võ Hầu
Lý Ni - An Nhi
Từ Cẩm Giang - Trần Sanh
Uyển Quỳnh Đan - Ngưu Tẩu
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
Huỳnh Doãn Tài - Lý Thừa Tướng

2. Trạng nguyên giết mẹ

Chân Chí Cường - Vận Hy/Trương Ngọc Hàm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Trần Tịnh Oanh - Kim Hoa
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
Huỳnh Doãn Tài - Lý Thừa Tướng 
Phùng Quốc - Phương Tiêu 
La Liệt

3. Tái thế tình thù

Triệu Trọng Hành - Thẩm Minh Dương/Lạc Sanh 
Lưu Ngọc Đình - Phương Thiên Hồng/Y Lan 
Giang Đồ - Long Lão Trang Chủ 
Lâm Vỹ Thần - Phương Thiếu Du 
Lý Lâm Lâm - Xà Tinh

4. Trảm Diễm Nương

Âu Dương Long - Đỗ Vĩnh Khang 
Triệu Vĩnh Hinh - Tuệ Nương 
Vương My - Diễm Nương

5. Thẩm Bạch Mao

Quy Á Lôi - Tẩu Nương
Phùng Quốc - Giang Phong Vân
Trang Tịnh Nhi - Mao Văn Tịnh

6. Thiết khưu phần

Tăng Vỹ Minh - Gia Luật Tôn Chân
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông
La Liệt - Thủ Tín
Huỳnh Thụ Đường - Thủ Dũng
Lương Vỹ Hào - Hô Diên Khánh 
Giang Đồ - Cát Đăng Vân
Thái Hiểu Nghi - Tăng Uyển Điềm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Vương Tiểu Yến - Nguyệt Nô
Lý Lâm Lâm - Tiêu Thái Hậu

7. Cáo thân phu

Phùng Bửu Bửu - Trương Nguyệt Hoa
Quách Phong - Trần Nhất Phi 
Lý Cương - Châu Bá Du

8. Tuẩn tình ký

Tống Dật Dân - Dương Học Bân
Thái Xán Đắc - Liễu Ngân Sương
Vĩ Liệt - Long Gia
Vi Gia Hùng

9. Tình khiên âm dương giới

Lưu Đức Khải - Khàn Phàn Sinh
Triệu Vĩnh Hinh - Tịnh Nương
Dương Quần - Triệu Kim Xuyên
Kim Tuệ Anh - Tam Di Thái
Tông Dương - Đặng Văn Thông

10. Hiệp cốt thần toán

Mã Cảnh Đào - Triệu Khang Tiết
Vu Lợi - Minh Cơ Tuyết
Thái Hiểu Nghi - Tăng Uyển Điềm
Dương Quần - Ứng Triệu Lân
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông

11. Điệp ảnh di hận

Dương Nhã Thư - Điệp Tử Yên/Lăng Tiểu Điệp
Đặng Vỹ Thành
Điền Nhụy Ni
Đỗ Văn Trạch

12. Nghĩa đảm nhu tình

Chân Chí Cường - Dương Vân 
Lâm Lập Tam - Triệu Thiên Phổ
Khương Nhã Như - Hoắc Kinh Nương 
Lý Cương - Trương Thừa An

13. Thu chi võ

Lâm Oai - Long Thiên
Miêu Kiều Vỹ - Tống Thanh Vân
Vĩ Liệt - Mạnh Kinh Hồng
Địch Anh - Long Tố Cầm

14. Thư hùng hiệp đạo

Huệ Thiên Tứ - Triệu Vô Kỵ
Vương My - Lã Linh Di

15. Xử án Ngự Miêu

Long Long - Nhan Thế Kiệt 
Vĩ Liệt - Lư Thiệu Thanh
Tiêu Ân Tuấn - Bạch Ngọc Đường
Lưu Ngọc Đình - Lăng Vu Băng 
La Liệt - Lăng Khôn

16. Thí phu ký

Bào Khởi Tịnh - Khấu Lão Phu Nhân 
Cung Tuyết Hoa - Đỗ Tích Nhược/Dương Thanh Hồng 
Phùng Quốc - Khấu Bình 
Đặng Vỹ Thành - Tô Hoa Bân

17. Người mặt quỷ

La Huệ Quyên - Tiểu Nhu
Ngô Đình Hào - Trương Trọng Hải

18. 3 lần xét xử trạng nguyên

Lâm Vỹ Thần - Triệu Tồn Lễ
Lâm Chí Hào - Lý Văn Khiêm

19. Thượng Hải nguyệt minh châu hữu lệ

Mễ Tuyết - Nhạc Minh Châu
Từ Thiếu Cường - Giang Thiên Nguyệt
Trang Tịnh Nhi - Trương Quý Phi 
Phùng Quốc - Đông Phương Vũ 
Đặng Vỹ Thành - Triệu Hy Khánh 
Lý Đạo Hồng - Tống Nhân Tông 
Bào Khởi Tịnh - Hoàng Thái Hậu

20. Công chính liêm minh

Dung Cẩm Xương - Diệp Ngọc Thư
Văn Tụng Nhàn - Dương Nhược Lan
Hoàng Ái Dao - Xảo Nhi
Cam Sơn
La Liệt
Ngô Hào Dân

21. Mai hoa đạo

Lý Chi Hy - Tân Tiểu Đông
Lâm Tâm Như - Phi Phụng
Cam Sơn - Tào Công Đạo
Trương Tịnh - Nhược Lan
Bạch Bưu - Tân Kiều Thương/Mai Hoa Đạo

22. Kiếp thánh chỉ

Nghê Tề Dân - Đường Tuấn
Lưu Mỹ Quyên - Tô Uyển Nhi
Tiển Hạo Anh - Trang Thiên Hùng
Lý Cương
Phùng Quốc

23. Cách thế truy tình ký

Tiêu Ân Tuấn - Bạch Ngọc Đường
Cố Quán Trung - Thẩm Quân Du
Viên Khiết Nghi - Mã Tâm Di
Lưu Ngọc Đình - Sương Sương

24. Oanh liệt thiên thu

Ngũ Vệ Quốc - Vệ Phán 
Lưu Hiểu Khánh - Hoắc Tam Nương 
Cao Hùng - Vương Khâm
Khương Nhã Như - Vương Tố Lan
Bào Khởi Tịnh
La Liệt

25. Vụ Tỏa Khai Phong

Dương Trạch Lâm - Triệu Điềm
Long Long - Thừa Ngọc
Phùng Quốc - Mộ Dung Phi Tuyết 
Vạn Ỷ Văn

[id]1-2;http://www.youtube.com/watch?v=LdXNSGQNZ6A;http://www.youtube.com/watch?v=cWzVIGDYIq4;http://www.youtube.com/watch?v=Vp6p1HSI9ns;http://www.youtube.com/watch?v=zZ7dnPXJ59c;http://www.youtube.com/watch?v=IfevbtD2V3I;http://www.youtube.com/watch?v=SK2DgOracaA;http://www.youtube.com/watch?v=sgbOpXFotOg|3-4;http://www.youtube.com/watch?v=J2hEUBj2xNA;http://www.youtube.com/watch?v=LvKNT3Pv7-A;http://www.youtube.com/watch?v=HoIz1OjjlA0;http://www.youtube.com/watch?v=1wK4JciwzuQ;http://www.youtube.com/watch?v=hGVL2_ZDTq0;http://www.youtube.com/watch?v=8XffObtLBSo;http://www.youtube.com/watch?v=M3IjAkYIu5A|5-6;http://www.youtube.com/watch?v=TH6bkjvl2b4;http://www.youtube.com/watch?v=dK6LXSvzvCU;http://www.youtube.com/watch?v=bYKHATOjjN4;http://www.youtube.com/watch?v=IWQ_bxrAG6Y;http://www.youtube.com/watch?v=-QJjoaT0_cE;http://www.youtube.com/watch?v=06AaJOOQo_w;http://www.youtube.com/watch?v=Ds_M-B6S70s|7-8;http://www.youtube.com/watch?v=7N3hFp1xGPs;http://www.youtube.com/watch?v=oS9VuNX99nE;http://www.youtube.com/watch?v=r4cAiEon3eQ;http://www.youtube.com/watch?v=oXhuiUfDPqI;http://www.youtube.com/watch?v=es0wWmRkC7E;http://www.youtube.com/watch?v=8jmwZ-cl-Ao;http://www.youtube.com/watch?v=LeQw-Vl4tdc|9-10;http://www.youtube.com/watch?v=OTjU7WaEyxE;http://www.youtube.com/watch?v=R6KQ6LAJYwM;http://www.youtube.com/watch?v=EZOJO9U6FA8;http://www.youtube.com/watch?v=BHp8_4pT0_I;http://www.youtube.com/watch?v=Ld60HJa8SFQ;http://www.youtube.com/watch?v=om5GJRCqM3I;http://www.youtube.com/watch?v=H2TIM9gxr_U|11-12;http://www.youtube.com/watch?v=xC6UW-bd3gw;http://www.youtube.com/watch?v=3w9s3mc4r-I;http://www.youtube.com/watch?v=7Co-04heJH4;http://www.youtube.com/watch?v=b46EzNpQR2o;http://www.youtube.com/watch?v=0G9VrS85ce4;http://www.youtube.com/watch?v=pIUUY171F9M;http://www.youtube.com/watch?v=mMiVjUNtKsw|13-14;http://www.youtube.com/watch?v=CyQB8of1mEk;http://www.youtube.com/watch?v=WCXIAdCmwaU;http://www.youtube.com/watch?v=vHBQNUe8fo8;http://www.youtube.com/watch?v=P0Khl44D21c;http://www.youtube.com/watch?v=sLus9nG4ON0;http://www.youtube.com/watch?v=BpmtpPPxQaI;http://www.youtube.com/watch?v=89bK4KguYl4|15-16;http://www.youtube.com/watch?v=0kV8fDjvRQ0;http://www.youtube.com/watch?v=eTs92QImR-U;http://www.youtube.com/watch?v=GFH9GmlF3kk;http://www.youtube.com/watch?v=zgXK8QcJQwM;http://www.youtube.com/watch?v=H-_ogvIRRnw;http://www.youtube.com/watch?v=VK_cQXkezZc;http://www.youtube.com/watch?v=rqL8JuA1AWY|17-18;http://www.youtube.com/watch?v=_1H9q0F2vu4;http://www.youtube.com/watch?v=Cpj2FK6KjS0;http://www.youtube.com/watch?v=llev-JDnpBo;http://www.youtube.com/watch?v=1qu_eW8SBB4;http://www.youtube.com/watch?v=bq2LVG3Ydgw;http://www.youtube.com/watch?v=6J42eZ0mR8U|19-20;http://www.youtube.com/watch?v=CzBLVsWcR-M;http://www.youtube.com/watch?v=rhCA4Qr7c3I;http://www.youtube.com/watch?v=mtQKf5n3ZIg;http://www.youtube.com/watch?v=aLYMXKZ-PRQ;http://www.youtube.com/watch?v=rK8TafxLuMo;http://www.youtube.com/watch?v=01N_BMEfSEk|21-22;http://www.youtube.com/watch?v=9VrU4trBjcs;http://www.youtube.com/watch?v=d-KJnFYdk7o;http://www.youtube.com/watch?v=Yf9IT336Xbw;http://www.youtube.com/watch?v=Iz8pEFTZYLE;http://www.youtube.com/watch?v=oGGMSycPzxg;http://www.youtube.com/watch?v=5_qAylj4EBM|23-24;http://www.youtube.com/watch?v=uqbPVurx8Hg;http://www.youtube.com/watch?v=YGXuyO_nXI8;http://www.youtube.com/watch?v=uYgkfyPQs6E;http://www.youtube.com/watch?v=BUn5mJBsaZc;http://www.youtube.com/watch?v=tOsGx3zK4Og;http://www.youtube.com/watch?v=mFRG3m8q7qE;http://www.youtube.com/watch?v=pEn597rhmd0|25-26;http://www.youtube.com/watch?v=H6FrR1F_YFg;http://www.youtube.com/watch?v=T1gEOU6Q-SE;http://www.youtube.com/watch?v=R3lx2ijE4vA;http://www.youtube.com/watch?v=LQip61xDUz0;http://www.youtube.com/watch?v=YB_H25lGRlA;http://www.youtube.com/watch?v=Ujp3tYeA-8g|27-28;http://www.youtube.com/watch?v=TaVgXruClRk;http://www.youtube.com/watch?v=Rh5iVmhQ_k0;http://www.youtube.com/watch?v=7L3QCL3Wqmc;http://www.youtube.com/watch?v=DVA-NTBy1PE;http://www.youtube.com/watch?v=QsudiLG_sbk;http://www.youtube.com/watch?v=nAcY5SJ8d2I|29-30;http://www.youtube.com/watch?v=TVZnhJiW-50;http://www.youtube.com/watch?v=MjTZGZqb9bI;http://www.youtube.com/watch?v=RZUzAnOZ4Qw;http://www.youtube.com/watch?v=-SugQlbTQCc;http://www.youtube.com/watch?v=-VpQXFjcDfQ;http://www.youtube.com/watch?v=YUIyr54zHpQ;http://www.youtube.com/watch?v=gtksp_PkT6I|31-32;http://www.youtube.com/watch?v=P8Fa53rO-oo;http://www.youtube.com/watch?v=ipmFuHwwRdE;http://www.youtube.com/watch?v=_LOyK9kNoNo;http://www.youtube.com/watch?v=vSb5bsGIAMM;http://www.youtube.com/watch?v=TBCaR-1LFi0;http://www.youtube.com/watch?v=ZO-H6KbSVSM;http://www.youtube.com/watch?v=8i7axIMpwBk|33-34;http://www.youtube.com/watch?v=YB2XgAyixYc;http://www.youtube.com/watch?v=-xpZUIudUU8;http://www.youtube.com/watch?v=plYlnq4bVdI;http://www.youtube.com/watch?v=_wneDBTNAaE;http://www.youtube.com/watch?v=cg8q5buQSxI;http://www.youtube.com/watch?v=gGan2bqIeFc|35-36;http://www.youtube.com/watch?v=nbEnZRWZgjA;http://www.youtube.com/watch?v=LxBsjK7WIFE;http://www.youtube.com/watch?v=Ka-5lgcSCDA;http://www.youtube.com/watch?v=Nx6TgwFv2To;http://www.youtube.com/watch?v=8zgmmqLqk6Q;http://www.youtube.com/watch?v=Ndn-_mxsyM4|37-38;http://www.youtube.com/watch?v=Ha3qZtv91wc;http://www.youtube.com/watch?v=5VB61dKHqqM;http://www.youtube.com/watch?v=KEf_qmlGpX8;http://www.youtube.com/watch?v=X-SJ4-Edutw;http://www.youtube.com/watch?v=9CA4uLI_CLE;http://www.youtube.com/watch?v=FuNFpOsopd0;http://www.youtube.com/watch?v=m2_cjzupRs4|39-40;http://www.youtube.com/watch?v=9eJ_9rA8YYE;http://www.youtube.com/watch?v=AXEPaA0SdDU;http://www.youtube.com/watch?v=r5G4_nqEh24;http://www.youtube.com/watch?v=lvPAZ2Yq-i4;http://www.youtube.com/watch?v=a_fu6iCme38;http://www.youtube.com/watch?v=UiUWRgRr8v4|41-42;http://www.youtube.com/watch?v=r955Na9xuDQ;http://www.youtube.com/watch?v=gLQEdkQ7PWw;http://www.youtube.com/watch?v=42U6DUzzIso;http://www.youtube.com/watch?v=0VIoDRc0eU8;http://www.youtube.com/watch?v=ORMl0mAwneI;http://www.youtube.com/watch?v=qHFAkEmi74c;http://www.youtube.com/watch?v=t1Krx-qErCw|43-44;http://www.youtube.com/watch?v=Ikq7-e1VWO4;http://www.youtube.com/watch?v=jMKlb3OjybQ;http://www.youtube.com/watch?v=XtdNTf3Fr3U;http://www.youtube.com/watch?v=mEsJSjlpT_k;http://www.youtube.com/watch?v=qhW2UPLm9hw;http://www.youtube.com/watch?v=1JJ5kNgiCKM|45-46;http://www.youtube.com/watch?v=DJKm7Fx_V1o;http://www.youtube.com/watch?v=e3Tul7LfAiY;http://www.youtube.com/watch?v=XH1UlPmyReY;http://www.youtube.com/watch?v=9vLmyPGvVIg;http://www.youtube.com/watch?v=pTuUEhv2sEs;http://www.youtube.com/watch?v=y3D6hs1Hn_I;http://www.youtube.com/watch?v=ZXbNpmSsJmk|47-48;http://www.youtube.com/watch?v=oSWZVoQ4kVk;http://www.youtube.com/watch?v=cB0kfUV6kd0;http://www.youtube.com/watch?v=7Y4Tb6e3SvA;http://www.youtube.com/watch?v=DTxvY7TDc-I;http://www.youtube.com/watch?v=Q0RNW6LGQBM;http://www.youtube.com/watch?v=KXHATC-Je7E;http://www.youtube.com/watch?v=m0EenloCGHM|[/id]

Tag: ,
Tân Bao Thanh Thiên 1996 - Tan Bao Thanh Thien 1996
Tân Bao Thanh Thiên 1996 - Tan Bao Thanh Thien 1996 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối