Xem phim Trái Bí Lớn (20/20)Xem phim Trái Bí Lớn - The Winter Melon Tale 2009 20/20 tập
Status: 20-End
Đạo diễn: Đang cập nhật,
Diễn viên: Trần Cẩm Hồng,Tô Ngọc Hoa,Liêu Khải Trí,Lưu Ngọc Thúy,Hồ Định Hân,,
Thể loại: Hài Hước,Cổ Trang,
Sản xuất: TVB,
Quốc gia: Trung Quốc,
Thời lượng: 20 Tập
Năm phát hành: 2009
Thần tiên Phạm Thống (Liêu Khải Trí đóng) vốn là một trong tứ đại đệ tử canh giữ cháo, bột, mì, cơm của Táo quân, nhưng vì lén ăn trái bí cực phẩm nên bị Vương Mẫu Nương Nương trừng phạt, nhốt trong một trái bí lớn suốt 500 năm để hối lỗi. May mắn thay, chàng nông dân tốt bụng Điền Đại Quý (Trần Cẩm Hồng đóng) cùng thê tử là Chung Bích Ngọc (Tô Ngọc Hoa đóng) vô tình mở kim tỏa cứu ông thoát ra khỏi trái bí ấy. Không ngờ ngay lúc đó, đại ca của Đại Quý là Điền Đại Phú (Liêu Khải Trí đóng) sẩy chân té xuống núi, trúng ngay Phạm Thống khiến ông nhập vào xác của Đại Phú, pháp thuật cũng mất hết. Từ đó, Phạm Thống sống chung với phu phụ Đại Quý và dần dần trở nên thân thiết với nhau như người một nhà. Duy chỉ có Bích Ngọc luôn có ý nghi ngờ Phạm Thống là kẻ giả dạng nên cô tìm mọi cách vạch trần chân tướng của ông, gây ra bao chuyện cười ra nước mắt.Về phần Phạm Thống, vì không thể quay về thiên đình với hình dạng của Đại Phú nên ông nhờ các đệ tử mình là lục tiểu tiên giúp đỡ. Từ đó, ông phát hiện người phàm có quá nhiều vấn đề khúc mắc, đến thần tiên cũng phải đầu hàng. Một ngày nọ, Lăng Phụng (Lưu Ngọc Thúy đóng) thê tử ham mê phú quý, bỏ rơi Đại Phú trước kia bỗng nhiên quay về, không chỉ đem lại biết bao rắc rối mà thậm chí còn hại Đại Quý mất mạng. Để cứu mạng ân nhân, Phạm Thống không sợ phạm thiên quy, quyết tâm náo loạn địa phủ...Đánh giá 9.7/ 10 bởi 48 bình chọn. [id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuUBhhgjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4E2xtR0czRtVHF6MFXlMWMHNC12QmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0bzeDJVenY0VmtFMjQ9TWaVRptzZEajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1QlY01JNzhaWEFuS9b2gEFwdDUyVmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTztuWUhoVAZien0zdElrVAF9cFc9gDdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4MKxDtCgDMSdB7vxjJHdUMOgEU0xAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1GFZVZvcjJGRFN9gAVxRthHSLGDZ9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4Y7x9V0MDdDeF3COHhkRWMWMDZnWmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzcaNHMyWUM7VUIyR1FoRAMhWDtDZLdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzVsxApycFFjR402x43sYtVVgthSOAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1MsgHZPQmhGetJLLDGOxnJ2WBJwL0ajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1hkWAJPNBZVRWt7cnlPdDdxSmFPxLdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1dTOBauNLQ4YAhRdpR6ZjX7ZDVvgDdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4E9RDZCV4VGLLIyZDRsOVMYVE1EeHJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4dMR0tzY1VidUMUxHtTWnkMYtXlSnJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzZfUDhEVAb9gVE2VHRzNHo0LWVfRzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4kFNpkfS0akSVGZdUFfVUaGR01nLEajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9VGxAGIS0MAOU1YN0w4Q0kQeUaQZ9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0kZdFhHNmdNUjG7QVt1QAI0M0hLNLdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4kNgUdYVAhMQ1MSNLGOVzJFUBFnL0ajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4txTWkFNzh9QpRAgHE2Y07KUWd9ZHJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1tZcLU1Q13lNn1mZWFhMpw0dWatSUajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1tLWpMlRmkRdtXaYzUycBaJxtZmYWJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1N9Y03FeE3sWFd7L9VZNDhGN4lmU0ajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VYRWaPxLZWcB2zVWhmRtt1dBV4L9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT03Qd1REUANzcFZWxURpLDNzV0N0VUajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzRmZBdqeBkzcUhmSnd2RWMwUVJYRzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4RGNAbwxHkfemFrdFX7ZWRRQWY2x9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9kzLzJxSAdlOFGZdzJGeLJTeERUNmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzJKgLMnZVJ7ZthiL0hRVAVINWdkdzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzVmWttGeHhSLF3NU0w1WpRGdW04LmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9G2RttOeUlId4akNS1HZAM6UUJoxEajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9ZDd4o4MnhHdFMmRmVxRp3kRBV0UBJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0RHQzh4WLGlOFkRMUl0M4aueLGwgzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzVzTVtJgEZJRVdhLEI4RAVWepZGcnJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0ZsUDEwQVFheUMfRU02YtIwLWVvdEajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4RuczI2cLZCULFrLLVOV0kNWWlKYmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT47ANUZ0gAEwSLtfYU7jctVaTAJZcUajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1MKxVJIVAtiVVhfdphPQLRvYVoaUpajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9I7OERsgWZvQUMvODZAd1RGWBkrMmJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0pwQAFuS1JfL0l9eW7sLWtPd4RKQ9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0Y7dLEaVUNwLpVKWLhZxncwcDc9MAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4htRmZSLUlvWVJfS0thYp04xncyUUajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1hRU421LVkwY0JxZ0JCdUVNM9JTZAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4dHxnhuxzRnUEJnLphix0JyWB1KNDdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9t7x0MUxDGUZHkQUjGlVtJUdVRqx9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9Rfx0lEdzVMc1kCN4lRZplsUEhUMzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4p2A0YlOElARpUaSFZLNBh0LHFSN4JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0FZZEdWL9E1QVXyR0o7dn7HMp7mUHJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9JVNn1GUWksQ9XwN0R4LWkoMHdfSAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy0aMDZHeWFTVVE1SB0wQnksLVZFRAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9hMg0FpVEtmMLMYVzGoM039ZjZEMjdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9tRVmY7SS1kNEdfVAZTeE1CRzh4TAJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4a2enVqN4MDeARYZLNzSEtlVp81xEajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0FacDtjcU1PxUd0U4tuRS02ct3yNLdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzhfgU7jWmGNM4FxZEtGLpaHxBVaU9JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzblxLp9TLJTLLhpYjQzeWRhN4k6xpajA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1ZuZFF7M9dSL0RixtkpUAJacFX4RzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VmV4RZxDZieUZuNLRVSWkNTS1HdzdjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzpwSmQyUBFZeE3hg0kYMFX7RBVtSWJjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rOwkodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzd6MjVTS18zg4RYVWhkLB1PSVhzL4JjA1kAcVkYSU8ld4kjVElWNzbzgB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfFGoYW25xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLRLVpdUcAZzNn2wOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Z4aYMy1GRDticU05Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1kAzpyxHVudBFagzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAZfgWMARLdHUjtzOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U4Y7Wp3Acpc0TLb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1lSpa7xVJsS9kWMDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLdVSW7PZ4kJxUs0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UmM0ejRJZAkMxFE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj02ODEaWLGPRmNyYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLZCczG0V1MSY0Z9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LpZfWFkfei1xVtE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1FUWMRWWFzNnaURLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLMqLBaJentwOAG9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3L0J4cmNwxVI7Ypp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0zMUhlxU29epZRMDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVJIethaNAF4MC1MOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S1dnLtG4RnhJVzQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1agpw2di04LVkpNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLdHREtoZDJvWjZJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Qi17gUVlZW3tTVU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1QRFhJVWFUxWRUULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAGNTVG9dzX2gAJzOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U4FYWDhIgjt7SjQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1sSB3EOUMldLtSZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU3BSmGlNHtCeE1vOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WLRUUVJqWFd9LpE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1PZBkSMLN4AzhtLLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLZ0dUo0dDtJRy00OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gna4OWN9gBMiA4s5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1pUnaHdUh0LtM0VLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAdML0ttg4kzZFhZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dUFwQ0czgBslQjX5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1Uc0FtQ0ZYOAFQZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU7GYphUSAk9WBw2OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3V9GaLp3WYmFmeU05Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ZYUFSd48zNUZ2YzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkLVmVvg0JwU0hrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gjGhetM9RHdqU1p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oUDJvUBdSTVMYczsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWZ2L9MpYVU1RDVrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S4FNOHZuWDhnZAc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1BdUV7Z13Og0aJYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVhHSE3Uc9F9cjdVOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OFZlNDZlUW1meFU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1vZztHMjZ9ctkoVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUMvcWkqUWdlR4JMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ODJMZW2ySzt7cFp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12NFG4MB3IUjGqVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KS1OgEkzVjGyOVJZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LLJvQWI1cU1nepE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1YxDZEY4RAUWZORLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU3ENAtEOBdySE22OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3L4Zyx47DU0kIRUp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UeptVUE8zLVV4LLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW30VLGzS9I1ZHo2OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cWktL4FTeHY7NtU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1xQtbldzhMcjRyYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUlJQjRIc1RoQWtGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RBVGVAGzUVkPN1U5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1icplYx1clN4MSUAw=[/id]
Tag: , , , , ,
Xem phim Trái Bí Lớn (20/20)
Xem phim Trái Bí Lớn (20/20) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối