Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương (40/40)

dac ky tru vuong


Xem phim


Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương
Tên Phim Đắc Kỷ Trụ Vương Trọn Bộ
Tên tiếng Anh: Gods Of Honour
Tên tiếng Hoa: 封神榜
Tên gốc: Phong Thần Bảng
Số tập: 40
Ngày phát sóng trên TVB: 23/7/2001
Ngày phát hành ở VN: 28/9/2001
Giám chế: Lưu Sĩ Dụ
Diễn viên: Trần Hạo Dân - Lý Na Tra (Thế Phương lồng)
Ôn Bích Hà - Tô Đát Kỷ (Bích Ngọc lồng)
Uyển Quỳnh Đan - Ân Thập Nương (Thu Hương lồng)
Tiền Gia Lạc - Dương Tiễn (Bá Nghị lồng)
Phim Dac Ky Tru Vuong Nguyên Hoa - Lý Tịnh (Bá Nghị lồng - Thế Thanh lồng)
Thang Doanh Doanh - Liễu Tì Bà (Thu Hương lồng)
Diệp Tuyền - Dương Liên Hoa (Bích Ngọc lồng)
Trịnh Tử Thành - Trụ Vương (Nguyễn Vinh lồng)
Dương Uyển Nghi - Hoàng Nhan (Thu Hương lồng)
Lưu Ngọc Thúy - Đặng Thuyền Ngọc
La Lạc Lâm - Tây bá hầu Cơ Xương (Nguyễn Vinh lồng)
Lý Gia Thanh - Lôi Chấn Tử (Nguyễn Vinh lồng)
Vi Gia Hùng - Thổ Hành Tôn (Thế Thanh lồng)
Lâm Kỳ Hân - Lý Nghê Thường (Thùy Trang lồng)
La Lan - Diêu Thiên Hương
Đặng Triệu Tôn - Lý Kim Tra
Ngao Gia Niên - Lý Mộc Tra
Dư Tử Minh - Khương Tử Nha (Thế Thanh lồng)
Lữ San - hoàng hậu
Viên Thể Vân - Tô Ngưng Hương
Phùng Hiểu Văn - Cửu vĩ hồ ly
Lý Quốc Lân - Thân Công Báo
Tăng Vỹ Quyền - Hoàng Phi Hổ
Lỗ Chấn Thuận - Tỉ Can
Dac Ky Tru Vuong Quách Trác Hoa - tam thái tử
Lô Khánh Huy - Bá Ấp Hiếu
Vương Vỹ - Tô Hộ
Vương Vỹ Lương - Đặng Cửu Công
Trần An Doanh - Hoàng phu nhân
Diêu Lạc Di - Dương Quý Phi
Lý Gia Đỉnh - Vân Trung Tử
Chu Kiện Quân - Thương Hoà
Trương Anh Tài - Dương Tiến
Khưu Trình - học trò
Trần Kỳ - vợ Tỉ Can
Trần Trung Kiên - long vương
Cái Minh Huy - Nữ Oa
Trương Tùng Chi - Cơ Phát

Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương, xem phim đắc kỷ trụ vương tập cuối, đắc kỷ trụ vương tập 1, đắc kỷ trụ vương tập cuối, xem phim dac ky tru vuong, xem phim dac ky tru vuong tap cuoi


[id]1;https://picasaweb.google.com/lh/photo/e-rsEn5LmKgpyJT05yusgdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|2;https://picasaweb.google.com/lh/photo/hgxfA1WXg79nxpgIxQkWo9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|3;https://picasaweb.google.com/lh/photo/2GjtLWiOQJF025AS9ux7btMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 4;https://picasaweb.google.com/lh/photo/dC-9CYW0hvtQ2oFnl-3p1tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 5;https://picasaweb.google.com/lh/photo/eo1qznExlTIMNqYiWjEMA9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 6;https://picasaweb.google.com/lh/photo/E_S1LkVFiQchLjYsi2SGnNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 7;https://picasaweb.google.com/lh/photo/7lzYAS29TZEVUdgVqnXfddMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 8;https://picasaweb.google.com/lh/photo/y3xuHWbMIGjtdZgtHWvui9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink| 9;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Cja-o0xsJD1JLdNGOSV2utMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|10;https://picasaweb.google.com/lh/photo/WnT-tb8xGKQ04vQx5FT9NdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|11;https://picasaweb.google.com/lh/photo/C_YoAsgyUULPEMSk76nPQNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|12;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0NXe3LsLvD_oC_dge1N_xtMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|13;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xcAxjBewFC4JijZrQnFYN9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|14;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xS6-2pt9wUVOdf3eNxhq0NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|15;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-7qYbmUat8XvwUpWwT8i7NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|16;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a-Sd7UdCc3sfDUQH6XYiR9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|17;https://picasaweb.google.com/lh/photo/oCsOscZcbpa07aT_G6t56dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|18;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fyswwlwJbwiV9BPR2uavcdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|19;https://picasaweb.google.com/lh/photo/-igfIrdXcKmldp4EFYpsmNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|20;https://picasaweb.google.com/lh/photo/t_xQ1g82g_DLyBRq_N3Er9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|21;https://picasaweb.google.com/lh/photo/xuCV2dfYDqBEA7EgRL5K5tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|22;https://picasaweb.google.com/lh/photo/cuQpvFEoVZG2OE9F3nie6tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|23;https://picasaweb.google.com/lh/photo/1s47uMVCi3qaG9-Fftgtu9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|24;https://picasaweb.google.com/lh/photo/KP0UeiyeMQxQ3WK72JrsqdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|25;https://picasaweb.google.com/lh/photo/a7ByXirZN3v2R36eup0bJdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|26;https://picasaweb.google.com/lh/photo/OkcNZeBwp2wBtlTELbR2QdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|27;https://picasaweb.google.com/lh/photo/0uy0vWTHKWOq3wabSuYgENMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|28;https://picasaweb.google.com/lh/photo/4J52c69qdTosE8Fex2_xZNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|29;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZwYzrN5DGYSORJzQQ78r-dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|30;https://picasaweb.google.com/lh/photo/GAVeG80mo5MkEYs1tzBi8dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|31;https://picasaweb.google.com/lh/photo/vPG7WRo9rqIdaVZh3dDIstMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|32;https://picasaweb.google.com/lh/photo/fPmk3z_aFcV7ivH20cDyFNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|33;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ju_yopAzCD2gKRtNqeCL4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|34;https://picasaweb.google.com/lh/photo/T1J4EDcPL7_dxL-Yj0OB4NMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|35;https://picasaweb.google.com/lh/photo/mZl2q9f41bxtG-gvv5fC9tMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|36;https://picasaweb.google.com/lh/photo/ADwTolzCaSFBvJja2yN0MNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|37;https://picasaweb.google.com/lh/photo/iO2xDEn66sVIqM5hodw3PNMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|38;https://picasaweb.google.com/lh/photo/Zfy7fcnbRTXH62YTCVOHg9MTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|39;https://picasaweb.google.com/lh/photo/jEFOXy_OKBzKZ0ZCfifUwdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|40-end;https://picasaweb.google.com/lh/photo/FD7vGg9jC8UPWcAT8jH__dMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=directlink|Đắc Kỷ Trụ Vương, Dac Ky Tru Vuong, Phim Dac Ky Tru Vuong, Phim Đắc Kỷ Trụ Vương|2;http://www.youtube.com/watch?v=4DNrP_9_1XE|3;http://www.youtube.com/watch?v=znOpxPQ3DSg;http://www.youtube.com/watch?v=XOdR7DQWgvE;http://www.youtube.com/watch?v=4XGBGblg6pE|4;http://www.youtube.com/watch?v=quXR5A8L6w4;http://www.youtube.com/watch?v=Tcd85-1ld_g;http://www.youtube.com/watch?v=jnqoAlHO5V4|5;http://www.youtube.com/watch?v=MfdAtAVINpA;http://www.youtube.com/watch?v=i9uIQWr6Y-Y;http://www.youtube.com/watch?v=5Db_kDjreEI|6;http://www.youtube.com/watch?v=HAt6dVP8g7Q;http://www.youtube.com/watch?v=UkaIWjU2UY4;http://www.youtube.com/watch?v=RWpFV7rgMT4|7;http://www.youtube.com/watch?v=nRJiU_sZzo0;http://www.youtube.com/watch?v=xga30C0mdI0;http://www.youtube.com/watch?v=tcH3Daia1Ew|
8;http://www.youtube.com/watch?v=-dSdFCirebs;http://www.youtube.com/watch?v=yr9n8FOVIHc;http://www.youtube.com/watch?|9;http://www.youtube.com/watch?v=KIe_azZJn1E;http://www.youtube.com/watch?v=wBz7-8bFD84;http://www.youtube.com/watch?v=2PfaCbXV0UQ|10;http://www.youtube.com/watch?v=yrDIOq8Sml4;http://www.youtube.com/watch?v=vTboIh0kxo8;http://www.youtube.com/watch?v=NSvkGM1Y4Dw|11;http://www.youtube.com/watch?v=-6fkLe-eH0k;http://www.youtube.com/watch?v=P-rQl5fNeVU;http://www.youtube.com/watch?v=vLWrPJ0bPhk|12;http://www.youtube.com/watch?v=srg0x3piwSg;
http://www.youtube.com/watch?v=IQK-l-u-yoM;http://www.youtube.com/watch?v=MFBZ4qBMGug|13;http://www.youtube.com/watch?v=rg5DsdIMIHs;http://www.youtube.com/watch?v=MUQ_SE_fd00;http://www.youtube.com/watch?v=wPy-nfL1ABk|14;http://www.youtube.com/watch?v=KDdgfNuvvoM;http://www.youtube.com/watch?v=O9HPZQ59C2w;http://www.youtube.com/watch?v=LPEDz04BnLw|15;http://www.youtube.com/watch?v=DLpb1iPDH60;http://www.youtube.com/watch?v=-nui2D1DOBQ;http://www.youtube.com/watch?v=QHCemsIcAO8|16;http://www.youtube.com/watch?v=atiDhZ5amoI;http://www.youtube.com/watch?v=mgeb_FRt5hQ;http://www.youtube.com/watch?v=SV1_eENMpdU|17;http://www.youtube.com/watch?v=FaJen-AuXb4;http://www.youtube.com/watch?v=omRmt3IUpLE;http://www.youtube.com/watch?v=IsNBnO1ZW2w|18;http://www.youtube.com/watch?v=sdi2SZMEQCs;http://www.youtube.com/watch?v=LARWo0A-0Kw;http://www.youtube.com/watch?v=m8pRhOtw9RA|19;http://www.youtube.com/watch?v=CwMP2OkHSNk;http://www.youtube.com/watch?v=MLAAkhsuoTY;http://www.youtube.com/watch?v=wjuxq_AuaVU|20;http://www.youtube.com/watch?v=GZWeWinN-8I;http://www.youtube.com/watch?v=pn1Cas2RVNU;http://www.youtube.com/watch?v=X4UoFfyFVrw|21;http://www.youtube.com/watch?v=GG-egJQ_w4M;http://www.youtube.com/watch?v=IwlsGj9xjTc;http://www.youtube.com/watch?v=y6MTicyJvoY|22;http://www.youtube.com/watch?v=zqUCIAoDmHE;http://www.youtube.com/watch?v=6WUtM-7V44M;http://www.youtube.com/watch?v=GZWBqBc0Afw|23;http://www.youtube.com/watch?v=pEl_M2EDMTE;http://www.youtube.com/watch?v=9gN-2EBJK6A;http://www.youtube.com/watch?v=VVOp6deTAoE|24;http://www.youtube.com/watch?v=0N4yzrJ1_z8;http://www.youtube.com/watch?v=Rygt2sdBvHc;http://www.youtube.com/watch?v=-gvw5i7AE50|25;http://www.youtube.com/watch?v=R9qBj8bvoG0;http://www.youtube.com/watch?v=8NhG0gO5_5Q;http://www.youtube.com/watch?v=wp6zK49OmTY|26;http://www.youtube.com/watch?v=TjdBssB2Cqg;http://www.youtube.com/watch?v=gY_VBM8AkJs;http://www.youtube.com/watch?v=Wy9qM8aKnWU|27;http://www.youtube.com/watch?v=72ankReTZ-Y;http://www.youtube.com/watch?v=hEeUnq6Gd70;http://www.youtube.com/watch?v=VEgcgu4gIYA|28;http://www.youtube.com/watch?v=dlyGV_lVGDg;http://www.youtube.com/watch?v=Q8_6k__gO24;http://www.youtube.com/watch?v=ObfllRwoqAM|29;http://www.youtube.com/watch?v=UqkpT80_FRI;http://www.youtube.com/watch?v=C7Z5hOQnPMU;http://www.youtube.com/watch?v=FNBNACbVRDU|30;http://www.youtube.com/watch?v=3lsh6QqguRM;http://www.youtube.com/watch?v=q4Oatnxwi0s;http://www.youtube.com/watch?v=sMStvtXPNb4|31;http://www.youtube.com/watch?v=ZNY6WtqO8Rg;http://www.youtube.com/watch?v=LO0nbK37V7E;http://www.youtube.com/watch?v=tlvO85ofg3g|32;http://www.youtube.com/watch?v=U7Xu4bi3uEU;http://www.youtube.com/watch?v=EiTIjAGTAEk;http://www.youtube.com/watch?v=flpY7eASlHo|33;http://www.youtube.com/watch?v=GStoCP-t9Go;http://www.youtube.com/watch?v=SyqobAAANCs;http://www.youtube.com/watch?v=emZz-Z3NrB8|34;http://www.youtube.com/watch?v=b16sd15XgQw;http://www.youtube.com/watch?v=Kygooi7VuAI;http://www.youtube.com/watch?v=fejuTKqYo8g|35;http://www.youtube.com/watch?v=QooOwWxxqzE;http://www.youtube.com/watch?v=VztBJyrO7Fc;http://www.youtube.com/watch?v=0Ff4MV4SACs|36;http://www.youtube.com/watch?v=bYgwlK4Jzm0;http://www.youtube.com/watch?v=zJv1fRGA-hI;http://www.youtube.com/watch?v=Ca885U0U7cI|37;http://www.youtube.com/watch?v=WlQ_mkBXKO8;http://www.youtube.com/watch?v=N4vjbP_bO20;http://www.youtube.com/watch?v=QgbcHs-K-Lk|38;http://www.youtube.com/watch?v=Bepx9G-mL_w;http://www.youtube.com/watch?v=kXyTv_HLqgA;http://www.youtube.com/watch?v=ae9YzLIf2iE|39;http://www.youtube.com/watch?v=4WbcB2eooGw;http://www.youtube.com/watch?v=i24i88H7UsY;http://www.youtube.com/watch?v=iNwrCBylhiQ|40;http://www.youtube.com/watch?v=ik9T05BKWTc;http://www.youtube.com/watch?v=Co_Wbdgbykc|[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , , , , ,
Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương (40/40)
Xem Phim Đắc Kỷ Trụ Vương (40/40) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối