Xem phim Anh Hùng Trong Biển Lửa 3 (32/32)Xem phim Anh Hùng Trong Biển Lửa 

Tên phim: Anh Hùng Trong Biển Lửa
tên tiếng Anh: Burning flame 3
tên gốc: liệt hỏa hùng tâm 3
số tập: 32
ngày thử trang phục: 6/5/2008
ngày phát sóng trên TVB: 6/7/2009
ngày phát hành ở VN: 22/8/2009
giám chế: Vương Tâm Ủy (tìm lại một nửa, hạnh phúc ảo, cảnh sát tài ba)
đề tài: cứu hỏa
diễn viên:Vương Hỷ - Chung Hữu Thành
Trịnh Gia Dĩnh - Trác Bách Vũ Rex
Hồ Hạnh Nhi - Cao Huệ Doanh
Huỳnh Tông Trạch - Phương Lý An
Trần Nhân Mỹ - Dung Thiểu Ý
Cao Quân Hiền - Trần Lạc Sinh
Diêu Tử Linh - Trác Mẫn
Huỳnh Gia Lạc - Cao Hạo Nam
Trần Triển Bằng - Bành Chí Bân Kelvin
Lý Vũ Dương - Trương Chí Hào
Trần Vũ Sâm - La Khắc Minh
Đới Chí Vỹ - Quan Gia Đống
Trương Tùng Chi - Châu Quốc Huy
Vương Tuấn Đường - Diệp Nhất Kiên
Âu Thoại Vỹ - Tần Kim Thạch
Lâm Kính Cương - Mạc Cẩm Huy
Hà Vỹ Nghiệp - Thi Kiện Lãng
Hà Tuấn Hiên - Hugo
Du Lang Duy - Đới Lực Văn
Trương Tiếu Thiên - Lý Vỹ
Trịnh Kiến Lạc - Tiêu Chấn Bang
Nhan Quốc Lượng - Dương Bỉnh Cơ
Lương Kiện Bình - Lê Thế Tường
Lỗ Chấn Thuận - sir Châu
Giang Hán - Chung Diệu Căn

Lý Lệ Lệ - bà Chung
Dịch Trí Viễn - Chung Hữu Phú
Lý Thành Xương - Cao Hậu Đức
Mã Hải Luân - Lý Mỹ Lan
Mạch Hạo Nhi - Cao Huệ Thi
Hạ Bình - Lâm Tam Muội
Trịnh Gia Sinh - Triệu Vĩnh Nhân
Vương Thanh - Trác Quốc Lương
Lư Uyển Nhân - Phan Ngọc Hồng
Châu Thông - Thẩm Dật
Trần Tú Châu - Thẩm Nguyệt Hoa Queenie
Lý Á Nam - Phan Khải Hân Kristy
Giản Mộ Hoa - Hà Ý Trưng June
Lương Liệt Duy - Mạch Chính Phương
Huỳnh Trường Hưng - Eric
Quảng Tá Huy - Lô Chấn Hùng
Trần Vinh Tuấn - sir Trương
Quách Đức Tín - sir Trần
Huỳnh Tử Hành - Âu Chí Vỹ
Dương Thoại Lân - Lý Triệu Thiêm
Lương Gia Kỳ - Betty
Thẩm Khiết Nghi - Wendy
Hà Ỷ Vân - Ada
Sầm Bảo Nhi - May
Trần Chí Châm - Alan
Tăng Kiện Minh - Trịnh Trí Quang

Xem phim Anh Hùng Trong Biển Lửa, xem phim anh hung trong bien lua , xem phim anh hung trong bien lua 3, xem phim anh hung trong bien lua tap 32, xem phim anh hung trong bien lua 3 tap cuoi

[id]Full;http://phimvang.org/xem-phim/anh-hung-trong-bien-lua-3-buring-flame-3/sv6/12201112.html|Full2;http://phimvang.org/xem-phim/anh-hung-trong-bien-lua-3-buring-flame-3/sv49/12201112.html|Tap1;http://www.youtube.com/watch?v=cosHnw_Hgzw|Tap1;http://clip.vn/embed/Ogz1|Tap2;http://www.youtube.com/watch?v=vG0odI5ww3Q|Tap2;http://clip.vn/embed/OgzI|Tap3;http://www.youtube.com/watch?v=-AgTdWUYGwc|Tap3;http://clip.vn/embed/Ogz3|Tap4;http://www.youtube.com/watch?v=WkbecVG5VOQ|Tap4;http://clip.vn/embed/Ogzj|Tap5;http://www.youtube.com/watch?v=2ziexNt67sk|Tap5;http://clip.vn/embed/OgzE|Tap6;http://www.youtube.com/watch?v=Suc8FZavvLM|Tap6;http://clip.vn/embed/Ogz0|Tap7;http://www.youtube.com/watch?v=OcYd1Xxx9Io|Tap7;http://clip.vn/embed/Ogz5|Tap8;http://www.youtube.com/watch?v=z-NMjXb9odQ|Tap8;http://clip.vn/embed/Ogzp|Tap9;http://www.youtube.com/watch?v=NVw745-e7j4|Tap9;http://clip.vn/embed/OgFh|Tap10;http://www.youtube.com/watch?v=Fxdtg78rBIw|Tap10;http://clip.vn/embed/OgFR|Tap11;http://www.youtube.com/watch?v=-svkm8ySQ5E|Tap11;http://clip.vn/embed/Ogz6|Tap12;http://www.youtube.com/watch?v=gmph4rwgV9U|Tap12;http://clip.vn/embed/Ogyg|Tap13;http://www.youtube.com/watch?v=_V-Hb3E-Tk4|Tap13;http://clip.vn/embed/OgF1|Tap14;http://www.youtube.com/watch?v=Gvyf9BC6hKg|Tap14;http://clip.vn/embed/OgFy|Tap15;http://www.youtube.com/watch?v=m0c5eZx-OFE|Tap15;http://clip.vn/embed/OgyE|Tap16;http://www.youtube.com/watch?v=K7wgOWBm5MA|Tap16;http://clip.vn/embed/OgFp|Tap17;http://www.youtube.com/watch?v=WcI2Fkj-qRE|Tap17;http://clip.vn/embed/OgFi|Tap18;http://www.youtube.com/watch?v=2lMaqB3JJ8I|TAp18;http://clip.vn/embed/OgFL|Tap19;http://www.youtube.com/watch?v=IPrlVMBZz8s|Tap19;http://clip.vn/embed/OgFm|Tap20;http://www.youtube.com/watch?v=gK7k7QdRGZg|Tap20;http://clip.vn/embed/OgFT|tap21;http://www.youtube.com/watch?v=i4xwariMNm8|Tap21;http://clip.vn/embed/OgF5|Tap22;http://www.youtube.com/watch?v=HSMFiMxcvGE|Tap22;http://clip.vn/embed/OgFw|tap23;http://www.youtube.com/watch?v=Y4qNF7LPHaE|Tap23;http://clip.vn/embed/OgFU|tap24;http://www.youtube.com/watch?v=5OFk3A8eybo|Tap24;http://clip.vn/embed/OgFS|Tap25;http://www.youtube.com/watch?v=vIfMpK8LLqg|Tap25;http://clip.vn/embed/OgFc|tap26;http://www.youtube.com/watch?v=6sRbG9zf_p4|Tap26;http://clip.vn/embed/Ogyi|Tap27;http://www.youtube.com/watch?v=x27Pqk-e-Go|Tap27;http://clip.vn/embed/OgFv|tap28;http://www.youtube.com/watch?v=n7pjiy9ULX4|Tap28;http://clip.vn/embed/OgFl|Tap29;http://www.youtube.com/watch?v=RI13gVqbCM8|Tap29;http://clip.vn/embed/OgyF|tap30;http://www.youtube.com/watch?v=rUrsfpeq_8s|Tap30;http://clip.vn/embed/Ogyz|Tap31;http://www.youtube.com/watch?v=MuQdCGtoLv4|Tap31;http://clip.vn/embed/Ogyj|Tap32;http://www.youtube.com/watch?v=qIH0YQXcA4k|Tap32;http://clip.vn/embed/OgyG|[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , ,
Xem phim Anh Hùng Trong Biển Lửa 3 (32/32)
Xem phim Anh Hùng Trong Biển Lửa 3 (32/32) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối