Xem phim Ỷ Thiên Đồ Lông Ký | Thanh Kiếm Đồ Long (42/42)


Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn..

Xem phim  Ỷ Thiên Đồ Lông  Ký | Thanh Kiếm Đồ Long (TVB 2000)

Phim: Thanh Kiếm Đồ Long
Đạo diễn: Trang Vỹ Kiện
Diễn viên: Ngô Khải Hoa, Lê Tư, Xa Thi Mạn...
Nhà sản xuất: TVB
Thể loại: Truyền hình, Thần Thoại, Võ Thuật
Tổng số: 42 tập
Quốc gia: Hong Kong
Năm sản xuất: 2000


Hình ảnh phim Thanh Kiếm Đồ Long (42/42)

Hình ảnh phim Thanh Kiếm Đồ Long (42/42)

Hình ảnh phim Thanh Kiếm Đồ Long (42/42)

Trương Vô kỵ là con của Trương Thiết Sơn- đệ tử của phái Vỏ Đan, và Ân Tố Tố- con gái của Bạch My Ân vương .Khi lớn lên nhờ vào cơ may ,Trương Vô kỵ học được võ công tuyệt đỉnh mà người trên giang hồ bấy giờ luôn muốn chiếm được .Chính nhờ võ công thâm hậu cùng tấm lòng nhân ái mà Trương Vô Kỵ được tôn làm giáo chủ .

Từ đó ,Trương vô kỵ rơi vào mối tình trắc trở với Mẫn Mẫn Đặc Mộc Nhĩ , giữa một bên là người Trung Nguyên một bên là quận chúa Mông Cổ.

Bên cạnh Trương Vô Kỵ còn có 3 cô gái hết mực yêu thương anh, khiến Trương Vô Kỵ vô cùng bối rối......
So với nguyên bản Tvb đã sửa đổi một số chi tiết, khiến cho bộ phim lôi cuốn hơn, phù hợp với suy nghĩ của giới trẻ bây giờ-

thanh kiem do long, phim thanh kiem do long, xem phim thanh kiem do long, Thanh Kiếm Đồ Long , phim Thanh Kiếm Đồ Long ,  Xem phim Thanh Kiếm Đồ Long[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1GwQU3ENmtDLmNyxDEagpY7NVZ4QplnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW78NjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9kFxjR4R9MqQVdIU4dBVVU7dS09OHFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3wUpp2cURlZFdUxpaKxBIzLBVpcUhaZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgnZ4UUVJUAZ7Up70V13hgVZ0dUaES4YzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8MLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0JseplxY0l4x1FBNjZwgzdNSnVAQjZnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3BOUdoYzZBLFo0ZWkzA0saNtRLcnMTZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNVREYpVEVzMAULRMUWMiNVMwdW1HMnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8ODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1MTQmtSeHMDUWFSRE01WVZwUmM7xWFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3lVHZhWDJUeWc7V1kDWmt6WBUzM9khZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9waNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzJRx4kjZDGyS0thUWhxL4lfcEdIRBFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDEaO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdFhygLM7eFhJUBtNN0clgVGPQUlLYWYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NLI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32ZWo2gU7QdptVU9JiTU3tLtkRZtN4ZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9waNzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0MBSVRyVzdHOAtWUU2wYpk9L4EzQnFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDE0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vR0wyWLZDOWMQcndmMUhPdBZIA1G6MnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NLU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3kY0JSdEN2VjYwNDhqZEFVetJ4Nnp4ZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9waMjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1hpUWtVx0d6TLc0ZVdjZ4k9UDhQc9FnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDE9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vY1MacnpwVVVEWDGYeph4YzXwSpRHYWYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UdjFscEw0NDMugntPY9FRNFFLgBZhZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9waOLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT017xmkmLV36YjM2MFEygn1AQpMJSWFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDIwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdjJMep14V0kzYVoyMHM2dW7acWczMnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NjE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3YQ9MCdBFjZ4lBUmF0V0I2OU7FNLRTZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wyNjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1R0Sp7Zd4tURFdFTWU9UWFOR4tJg9FnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDIzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdVhJNHZMd0ZyS0byeFt2LjhqRFF4MnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NjQ5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3GSW7MdLVDx4kVTAGzSE3jdLJUMFMTZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wyMLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JExWdNentAV0dyVHZiSAG7A1M0VHFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDI4O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vS00wVtkLSpaOUEV9QnZ0RDclxtFQMnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8Njc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy81MpkCSVMmeWIzx03qcLFAdLZqA0JhZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wyODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT07EQW7qV47zWUMaSVdpZmGUVjMrODZnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDI7O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLDVLcnljUEJsLWh6LAtuZ9RYcAZWS4YzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NzX5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MQ0MTQpakdAkqR1RTZ1hGZHdVLjMaZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wzNLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1ZPZUk1QpkYZAkxRHGoeWMuU4aPVFGRVEMJctkQNBFSLzN1VnNzeBp9MAN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDNyO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vN4dTg0hCZ9FVLEtqSAVvcnIyc4dJUFFUQ0tyWtXwYVJKNzVWYzM2xLc1cz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NzN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3GR1kUcjZkV4VUVAZKTUF9QS10ZmZ4UVRDSAJxUDGhUp8zMVZjN9hkMzVzK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wzMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4hyM1QlgAFOdnFYx0VYAzJIM0tyx0lnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDN1O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vR9MzUzRlZER2d0dNg4Q9gzV6Vzd2cWYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8NzY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3uc0I9TWY7MDJpUmE9Mpk0enMLNtFTZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wzMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT016dtJWZUlycVtygnh6eLtIxUtUdWFnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDN2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUDZWWpduZFXlWjFIREJhxFFjTLVzMnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8Nzp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8zeLIwVB3ZRE3rVpaUVmhqUEIaR1X4ZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w0NDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9kaMjRhRVFGdDRFdpRtZmhRemJ6LDZnN4FZdDU1ZVdKgLhLN9ZfV0IaRBN/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDQaO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vR1ZMYtGHSDQ0YzQ1MpaoLWROV47ncWYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8MDJhO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgjdtdzhpY1dCSB3QcWdIczFoWDVPMnYzYVt0MLVtV03lOFNzdt3AQjFEYz3nZWF0KWRkcnVjdBakgns5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy84ODZDcmVvc4hhM012ZFGteBs7cWs4ZjMhWAQ1MWVAL402UzM4A1dCNURjK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wPCboPCbo=[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , , , , , ,
Xem phim Ỷ Thiên Đồ Lông Ký | Thanh Kiếm Đồ Long (42/42)
Xem phim Ỷ Thiên Đồ Lông Ký | Thanh Kiếm Đồ Long (42/42) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối