Xem phim Thiên Long Bát Bộ 1996 (45/45)

thien long bat bo


Xem phim Thiên Long Bát Bộ 1996 (Trọn Bộ)
tên phim:Xem phim Thiên Long Bát Bộ 1996
Các diễn viên:
- Huỳnh Nhật Hoa --Tiêu Phong
- Lý Nhược Đồng -- Vương Ngữ Yến
- Trần Hạo Dân -- Đoàn Dự
- Hư Trúc là -- Phàn Thiếu Hoàng
- A Châu -- Lưu Cẩm Linh
- A Tử -- Lưu Ngọc Thúy

Nội Dung : Kiều Phong , Đoàn Dự , Hư Trúc Tuy kết nghĩa anh em nhưng do hoàn cảnh ba người khác nhau . Kiều Phong là bang chủ của cái bang vì truy tìm nguồn gốc của mình đã giết nhầm hồng nhan là A châu. Sau đó lại làm nguyên đại vương của nước đại liêu. Đoàn dự là hoàng tử của Đại Lý nhưng lại bị đày đoạ bởi mối tình tay ba với Vương Ngữ yên và Mộ dung phục , Hư Trúc làm Hoà Thượng nhưng lại được tuyển làm Phò mã của tây hạ ?Làm sao họ có thể bỏ đc ân oan của giang hồ....

thien long bat bo 1996, phim thien long bat bo 1996, xem phim thien long bat bo 1996,  Thiên Long Bát Bộ 1996 , phim  Thiên Long Bát Bộ 1996 , xem phim  Thiên Long Bát Bộ 1996 

[id]Tap1;http://www.youtube.com/watch?v=7GM72P-m_Hg|Tap2;http://www.youtube.com/watch?v=t_39N0h8284|Tap3;http://www.youtube.com/watch?v=8uA0g-90shg|Tap4;http://www.youtube.com/watch?v=zrVfHk5pw84|Tap5;http://www.youtube.com/watch?v=W8y_-pNFrAI|Tap6;http://www.youtube.com/watch?v=LJ4ok5sPEWA|Tap7;http://www.youtube.com/watch?v=fwEoEyjvVsg|Tap8;http://www.youtube.com/watch?v=PVs-vCS8h9Y|Tap9;http://www.youtube.com/watch?v=C7rYBxtir44|Tap10;http://www.youtube.com/watch?v=9njwWMMhdog|Tap11;http://www.youtube.com/watch?v=fEYcPcnaYdM|Tap12;http://www.youtube.com/watch?v=wxPM5FuaIbk|Tap13;http://www.youtube.com/watch?v=58iDZhlvDzs|Tap14;http://www.youtube.com/watch?v=pGnwRn41e-E|Tap15;http://www.youtube.com/watch?v=hixNoo52gAA|Tap16;http://www.youtube.com/watch?v=m4LHxj_zNQE|Tap17;http://www.youtube.com/watch?v=gzXaKXhvaR0|Tap18;http://www.youtube.com/watch?v=8vrsP_E5U5o|Tap19;http://www.youtube.com/watch?v=tUsYiYC1wIA|Tap20;http://www.youtube.com/watch?v=-02xESXG-RU|tap21;http://www.youtube.com/watch?v=kssUB4dy7WE|Tap22;http://www.youtube.com/watch?v=AG1hY7LKXoQ|tap23;http://www.youtube.com/watch?v=GsupczmA-Zk|tap24;http://www.youtube.com/watch?v=8LFswXoNudA|Tap25;http://www.youtube.com/watch?v=kZ6DTZC04pQ|tap26;http://www.youtube.com/watch?v=DGCGsnSAjqY|Tap27;http://www.youtube.com/watch?v=9ModD8SQ8N4|tap28;http://www.youtube.com/watch?v=j72ZTlm9gHI|Tap29;http://www.youtube.com/watch?v=XR_IPY2s1Lo|tap30;http://www.youtube.com/watch?v=QBHY1719wtg|Tap31;http://www.youtube.com/watch?v=KFYexe8drwU|Tap32;http://www.youtube.com/watch?v=NCU7IppLyWQ|Tap33;http://www.youtube.com/watch?v=6Wt31HAWrXI|Tap34;http://www.youtube.com/watch?v=U7e8aOJ-HyA|Tap35;http://www.youtube.com/watch?v=P-BLx3qMW8k|Tap36;http://www.youtube.com/watch?v=i751I_Jgce0|Tap37;http://www.youtube.com/watch?v=3oNu4WxFUFE|Tap38;http://www.youtube.com/watch?v=daXFQUgsM6o|Tap39;http://www.youtube.com/watch?v=k6NsYASkb78|Tap40;http://www.youtube.com/watch?v=swnwE7jXMRQ|Tap41;http://www.youtube.com/watch?v=0F62VinQPUI|Tap42;http://www.youtube.com/watch?v=Z0Kb9PfAlc4|Tap43;http://www.youtube.com/watch?v=Hb4loDpePwQ|Tap44;http://www.youtube.com/watch?v=KHzcFbemVuU;http://www.youtube.com/watch?v=KHzcFbemVuU;http://www.youtube.com/watch?v=Xt6qY83z5Hk|[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , , , , ,
Xem phim Thiên Long Bát Bộ 1996 (45/45)
Xem phim Thiên Long Bát Bộ 1996 (45/45) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối