Xem phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao 2012 (47/47)Đạo diễn: Lại Thủy Thanh
Diễn viên: Chung Hán Lương, Trương Mông, Trần Sở Hà, Trương Nghị
Nhà sản xuất: Công ty ảnh thị Hoa Sách Chiết Giang
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 40 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2012


Xem online: Xem phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao VIETSUB - The Magic Blade (2012) VIETSUB - (02/40) online, Xem phim thien nhai minh nguyet dao vietsub - the magic blade (2012) vietsub - (02/40) online | Phim, Xem phim online, Xem Phim Nhanh, Phim Tâm Lý, Phim HD


[id]full (47/47);http://phimvang.org/xem-phim/thien-nhai-minh-nguyet-dao-the-magic-blade-2012/sv5/02201207.html |1;http://www.youtube.com/watch?v=InUKCN1WoqA|2;http://www.youtube.com/watch?v=qQh27Zn47ME|3;http://www.youtube.com/watch?v=oFjZ_AYHBhE|4;http://www.youtube.com/watch?v=qXY43vjz32g|5;http://www.youtube.com/watch?v=K4wXmzIL9eY|6;http://www.youtube.com/watch?v=zmt2fXfkzDQ|7;http://www.youtube.com/watch?v=J25do6pKvaw|8;http://www.youtube.com/watch?v=lVtjTkX49ig|9;http://www.youtube.com/watch?v=7bjMwNc8Qr4|10;http://www.youtube.com/watch?v=xb5svTDGMjU|11;http://www.youtube.com/watch?v=hz1lwrdhaqs|12;http://www.youtube.com/watch?v=V5Schmz8Ph0|13;http://www.youtube.com/watch?v=KH0sBBFYXoA|14;http://www.youtube.com/watch?v=Wf0yD1-Ar9I|15;http://www.youtube.com/watch?v=4pn9UJlGySE|16;http://www.youtube.com/watch?v=SFiH6wxMHWY|17;http://www.youtube.com/watch?v=6xiOs4s6L1Y|18;http://www.youtube.com/watch?v=uVQoNRioRss|19;http://www.youtube.com/watch?v=87BkelmxPpk|20;http://www.youtube.com/watch?v=uTdoS0QukzA|21;http://www.youtube.com/watch?v=rBT7Dp7g2Bc|22;http://www.youtube.com/watch?v=wmH75Ep_AHA|23;http://www.youtube.com/watch?v=6XmxT-_QhzI|24;http://www.youtube.com/watch?v=vCMNgubjt6M|25;http://www.youtube.com/watch?v=QvVVdiOuEU4|26;http://www.youtube.com/watch?v=6iA08YpNV_g|27;http://www.youtube.com/watch?v=T5310Z9Ke-Y|28;http://www.youtube.com/watch?v=WwT2-NsTI8s|29;http://www.youtube.com/watch?v=EmxwDWNV2A4|30;http://www.youtube.com/watch?v=G4BhgKX5lAA|31;http://www.youtube.com/watch?v=MZrYzCwKPGw|32;http://www.youtube.com/watch?v=bgonmdLWLFo|33;http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZZXlmO3AGWc|33;|34;http://www.youtube.com/watch?v=l22klZKIjas|35;http://www.youtube.com/watch?v=C-wAqCK5MaE|36;http://www.youtube.com/watch?v=Da6BF1zSznk|37;http://www.youtube.com/watch?v=63fmZEE-DMA|38;http://www.youtube.com/watch?v=0tnNcPwVFk0|39;http://www.youtube.com/watch?v=W-Wy0SB3fCU|40;http://www.youtube.com/watch?v=Zj1a8wuAjWg|41;http://www.youtube.com/watch?v=APhT_nK9pqY|42;http://www.youtube.com/watch?v=lxfrdAxW99g|43;http://www.youtube.com/watch?v=5els465BVN0|44;http://www.youtube.com/watch?v=VW2U2GlvD3Q|45;http://www.youtube.com/watch?v=CKQcpU6hIcs|46;http://www.youtube.com/watch?v=kd3qTx4S3qk|47;http://www.youtube.com/watch?v=coHRfkgCXyU|Trailler ;http://www.youtube.com/watch?v=TXg4XXUaSJE|1;http://www.dailymotion.com/video/xrwio8;http://www.dailymotion.com/video/xrwioi_tnmnd-1-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-1|2;http://www.dailymotion.com/video/xrx8xs_tnmnd-2-hiphim-com-001_shortfilms#rel-page-2;http://www.dailymotion.com/video/xrx8xx_tnmnd-2-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-3|3;http://www.dailymotion.com/video/xry49f_tnmnd-3-hiphim-com-001_shortfilms#rel-page-4;http://www.dailymotion.com/video/xry49w_tnmnd-3-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-5;http://www.dailymotion.com/video/xry4a5_tnmnd-3-hiphim-com-003_shortfilms#rel-page-8|4;http://www.dailymotion.com/video/xryxyv_tnmnd-4-hiphim-com-001_shortfilms#rel-page-7;http://www.dailymotion.com/video/xryxzr_tnmnd-4-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-6|5;http://www.dailymotion.com/video/xrzw7i_tnmnd-5-hiphim-com-001_shortfilms#rel-page-10;http://www.dailymotion.com/video/xrzw7k_tnmnd-5-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-9|6;http://www.dailymotion.com/video/xs0m81_tnmnd-6-hiphim-com-001_shortfilms#rel-page-1;http://www.dailymotion.com/video/xs0m8g_tnmnd-6-hiphim-com-002_shortfilms#rel-page-2;http://www.dailymotion.com/video/xs0m8k_tnmnd-6-hiphim-com-003_shortfilms#rel-page-4|7;http://www.dailymotion.com/video/xs0t3q_tnmnd-7-hiphim-com-001_shortfilms?search_algo=1;http://www.dailymotion.com/video/xs0t41_tnmnd-7-hiphim-com-002_shortfilms?search_algo=1;http://www.dailymotion.com/video/xs0t48_tnmnd-7-hiphim-com-003_shortfilms?search_algo=1|8;http://www.dailymotion.com/video/xs19pg_tnmnd-8-hiphim-com-001_shortfilms?search_algo=1;http://www.dailymotion.com/video/xs19pn_tnmnd-8-hiphim-com-002_shortfilms?search_algo=1;http://www.dailymotion.com/video/xs19px_tnmnd-8-hiphim-com-003_shortfilms?search_algo=1|9;http://www.dailymotion.com/video/xs1ee7_dst-tnmnd-sd-09_shortfilms|10;http://www.dailymotion.com/video/xs1ufq_dst-thiennhaiminhnguyetdaosd10_shortfilms|11;|12;|13;|14;http://www.dailymotion.com/video/xs47b7_tnmnd-14-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs47bi_tnmnd-14-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs47bm_tnmnd-14-hiphim-com-003_shortfilms|15;http://www.dailymotion.com/video/xs4i8v_tnmnd-15-hiphim-com-001_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs4i94_tnmnd-15-hiphim-com-002_shortfilms;http://www.dailymotion.com/video/xs4i9f_tnmnd-15-hiphim-com-003_shortfilms|16;|17;|18;|19;|20;|21;|22;|23;|24;|25;|26;|27;|28;|29;|[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , , , ,
Xem phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao 2012 (47/47)
Xem phim Thiên Nhai Minh Nguyệt Đao 2012 (47/47) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối