Xem phim Vòng Xoay Cuộc Đời (60/60)Xem phimXem phim Vòng Xoay Cuộc Đời
Phim The Drive Of Life (TVB 2007)
tên tiếng Anh: The drive of life
tên gốc: tuế nguyệt phong vân
số tập: 60
ngày thử trang phục: 28/9/2006
ngày phát sóng trên TVB: 16/7/2007
ngày phát hành ở VN: 30/11/2007
giám chế: Phan Gia Đức và Lương Gia Thụ
đề tài: sản xuất xe hơi
diễn viên: Lưu Tùng Nhân - Hoa Văn Hàn
Miêu Kiều Vỹ - Hoa Văn Thạc
Tuyên Huyên - Hoa Thanh Du
Mã Đức Chung - Nguy Vĩnh Tiêu
Xa Thi Mạn - Vinh Tú Phong
Đặng Tụy Văn - Uông Thiệu Phân
Lâm Phong - Hoa Chấn Bang
Hồ Hạnh Nhi - Phương Bỉnh Di
Ngô Trác Hy - Tiển Giới Cường
Ngũ Vệ Quốc - Nguy Thiên Hành
Liêu Kinh Sinh - Hoa Văn Hồng
Phùng Thiệu Phong - Hoa Chấn Dân
Huỳnh Thục Nghi - Hứa Trạm Ân
Lương Tịnh Kỳ - Hoa Thanh Lâm
Triệu Kha - Lý Thiện Thiện
Trần Mỹ Kỳ - Vệ Trường Bình
Lưu Giang - Uông Chính Quốc
Trần Quốc Bang - Uông Thiệu Lương
Hứa Thiệu Hùng - Nguy Lệnh Thái
Hàn Mã Lợi - Lô Hạo Nguyệt
Vương Mẫn Đức - Vi Luân
Lạc Ứng Quân - Trần Tuấn Xương
Thái Tử Kiện - Ngô Chí Minh
Tào Tuấn - Lưu Xuân Ba
Đổng Chí Hoa - Lý Đại Sơn
Khang Tinh - Mã Tuyết Quyên
Thôi Khả Pháp - Điền Phong Thu
Từ Tú Lâm - Thủy Vân Hà
Trần Chí Châm - Khương Hải
Trần Khôn - Hoa Văn Hồng trẻ
Mạch Tử Lạc - Hoa Văn Hàn trẻ
Lê Tuyên - Tiền Đới Đệ
Lý Quốc Lân - Phương Diêu Trung
Vương Bỉnh Hy - em Bỉnh Di
Huỳnh Thực Sâm - Vinh Kiều Sinh
Đường Tố Kỳ - Vệ Trường Bình trẻ
Thiệu Truyền Dũng - Hà Kiên

Lý Hồng Kiệt - Bồ Cẩm

Giới thiệu: Hoa văn hàn (lưu tùng nhân), hoa văn hồng (liêu kinh sinh) và hoa văn thạc (miêu kiều vĩ) là ba anh em, cùng sinh sống tại trung quốc. thời cuộc thay đổi và nhiều hiểu lầm xảy ra, đã khiến tình cảm anh em họ rạn nứt, từ đó ba người sống ở ba nơi khác nhau là hồng kông, bắc kinh và canada. Trong đợt khủng hoảng tài chính châu á năm 1997, hàn kinh doanh thất bại. cũng may lúc đó, các thành viên trong gia đình họ hoa, bao gồm con của hàn là hoa trấn bang (lâm phong) và con của hồng – hoa trấn dân (phùng thiệu phong), cuối cùng đã xóa bỏ hiềm khích, cùng sánh vai vượt qua khó khăn, mở ra hãng xe hơi, hoàn thành tâm nguyện của mấy đời nhà họ hoa. Qua mười năm phấn đấu gian khổ, cuối cùng nhà họ hoa cũng cho ra đời mẫu xe hơi đầu tiên của chính mình, góp phần thúc đẩy nền công nghiệp xe hơi trung quốc phát triển. họ tin rằng, chỉ có sản xuất ra sản phẩm của chính mình, mới mau chóng đưa đất nước tiến đến một tương lai sáng

Xem phim Vòng Xoay Cuộc Đời , Xem phim Vòng Xoay Cuộc Đời  Online, xem tập cuối phim vòng xoay cuộc đời, xem phim vong xoay cuoc doi, xem phim vong xoay cuoc doi tap cuoi, xem phim vong xoay cuoc doi truc tuyen


[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuVBFwNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M4ZIM4dnSHhAgUV8VBFwNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LDhYMjVDMmVjV438VBFwNzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N9dpeB3fVHVQg4M8VBFwMDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3QU0lN9F1OUtxcpt8VBFwMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UAGoULFBZjMBWtV8VBFwMjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xnpwgnslQmJAZLR8VBFwMzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LUJTWUFQOAF7Ljh8VBFwODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VBJNeHMTx0huTAM8VBFwOLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NpVlNVRAL13SY438VBFwNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KS1AettoSDdsxmVrfFRhcDEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01NU7BejVfcmU2VAaUYAXaNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xmtscnFIWmJEcnl8VBFwNLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAdyUHFSxUQaVLhvfFRhcDE0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0yeLRISS1pcmZ0d9aUYAXaMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZBEyOVGMWWRZRtV8VBFwNLY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAGwUp14QpU4TU1RfFRhcDE9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1JWEVTLS1tVtMVOHaUYAXaODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VDVMSWaqWmtfgLh8VBFwNLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFvYpaEWLMkZE7vfFRhcDIwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0zU9GOZLdzLp3ZNHa0YAXyNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gAtieLI0Nnk6ZEV8VBFwNjI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVJpQ0RCRWloU4ajfHRhcDIzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1DZW7RSthjQpF1MHa0YAXyMDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M07zUUVSUAo0Y018VBFwNjU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUaTeDJ0NjbzRHVJfHRhcDI4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ANERhRUVKZBkxOHaUYAXyMzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OW8wUBtHQAZTVp18dBFwNjb5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVFieURvNzZ6Wp80fFRhcDI7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1iZpVHS0tnxWdjVAa0YAXzNDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dV3SdVbyWnkQgBl8VBFwNzE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW2aZHGOMS09cmtZfFRhcDNyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1KVB11MFUzgEblc9aUYAXzNzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VC1SZ0kTUF3CRpV8VBFwNzQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAhQNVkNULp4SAMFfFRhcDN1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UOWQwRWZSgVk4g9aUYAXzMjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N0FBcEwwWE7kMp18VBFwNzc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVFwRi1CcUhud1MmfFRhcDN2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1SV9p2gAM7YLtpd9aUYAXzOLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3A1FxZFtuMDJFSBl8VBFwMDX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVdIA9hlUHXaWnQwfFRhcDQaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01xVp9enI0cBcwx9aUYAX0NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3QWhTYt3sVjR0gBM8VBFwMDN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUZzgpajgUMGSHFFfFRhcDQ0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LZnQycFhAg1G4QAaUYAX0MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Lpt9emJlNUF2x438VBFwMDY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLG6c0kBd4VPRVZ9fFRhcDQ9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ARUdsQna1dnM7RAaUYAX0ODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Q4ZNN9F1R1tWY1V8VBFwMDp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWs0A4R6LC1lM1VzfFRhcDUwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj09Zi0wxWkjTLN2Z9aUYAX1NLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3x4d9eAJ9MDZPSUF8VBFwMLI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KANaZjGVVF3admGMfFRhcDUzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WWWFHWHFNdBFGd9aUYAX1MDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U1hqRplpWEavYjG8VBFwMLU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUMkWLZrSjtTSUE0fFRhcDU4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1FcWaTOB1vUAh6RAaUYAX1MzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VHF9ZFFWgU3qZpF8VBFwMLb5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUd0NBklSFFDSWM9fFRhcDU7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1pZ9JYLmZzSAplUAaUYAX4NDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cDpzRzJiM4oygpE=[/id]
Đánh giá 9.7/ 10 bởi 68 bình chọn.
Tag: , , , ,
Xem phim Vòng Xoay Cuộc Đời (60/60)
Xem phim Vòng Xoay Cuộc Đời (60/60) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối