Xem Phim Anh Hùng Cái Thế | Châu Tinh Trì (30/30)

Xem Phim Anh Hùng Cái Thế | Châu Tinh Trì
Đạo diễn: Lưu Gia Hào
Diễn viên: Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ, Lưu Giang, Ngô Mạnh Đạt, Lam Khiết Anh
Nhà sản xuất: TVB
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 30 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 1989

[id]1;http://www.youtube.com/watch?v=i0QQ8FGjqFE|2;http://www.youtube.com/watch?v=6KtS83iobAk|3;http://www.youtube.com/watch?v=LIPMmpjXe_Y|4;http://www.youtube.com/watch?v=eSX14wa3WUk|5;http://www.youtube.com/watch?v=Y4ROzK7lBP4|6;http://www.youtube.com/watch?v=YBvbnDsnTdQ|7;http://www.youtube.com/watch?v=M_e8OJAheyc|8;http://www.youtube.com/watch?v=20-CtuWQV3U|9;http://www.youtube.com/watch?v=JGaen8OT5zU|10;http://www.youtube.com/watch?v=zU_faYuZEU0|11;http://www.youtube.com/watch?v=ziYCVbPdTUI|12;http://www.youtube.com/watch?v=PMg-W5XnXCU|13;http://www.youtube.com/watch?v=V9OODyrJVw8|14;http://www.youtube.com/watch?v=eT2_PUNSZaM|15;http://www.youtube.com/watch?v=5A2ooQg9Uj8|16;http://www.youtube.com/watch?v=KGHJOojJ7Gs|17;http://www.youtube.com/watch?v=R2t8tVYVcgE|18;http://www.youtube.com/watch?v=YMQiNl0EYl0|19;http://www.youtube.com/watch?v=FWMRHSjZX34|20;http://www.youtube.com/watch?v=9ddMfCfRknY|21;http://www.youtube.com/watch?v=cnhCUknrrbA|22;http://www.youtube.com/watch?v=ulF5B9vwJME|23;http://www.youtube.com/watch?v=WbRvLutnPGg|24;http://www.youtube.com/watch?v=GF0aVyWvz5I|25;http://www.youtube.com/watch?v=kWvHy4ckU-k|26;http://www.youtube.com/watch?v=LYrBri_7KvU|27;http://www.youtube.com/watch?v=OzMr7JFif2o|28;http://www.youtube.com/watch?v=_jZdXvVWOW0|29;http://www.youtube.com/watch?v=hKvzr_MwWUk|30;http://www.youtube.com/watch?v=8EGrXdbtm28|full;http://phimvang.org/xem-phim/anh-hung-cai-the-the-final-combat-1989/sv5/28201110.html|[/id]
Tag: , , , , ,
Xem Phim Anh Hùng Cái Thế | Châu Tinh Trì (30/30)
Xem Phim Anh Hùng Cái Thế | Châu Tinh Trì (30/30) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối