Xem phim Đời Sống Chợ Đêm


Xem phim Đời Sống Chợ Đêm (2009) - THVL1 Online - (750/750)

Đạo diễn: Lý Diệp Phong, Lý Quân Nam
Diễn viên: Trần Mỹ Phụng, Lâm Tâm My, Trương Thần Quang, Trương Quỳnh Tư
Nhà sản xuất: Đang cập nhật.
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 750 tập
Thể loại: Phim Bộ Đài Loan
Năm sản xuất: 2009

Bộ phim khắc họa cuộc sống của các nhân vật ở khu chợ đêm Kim Hoa, tường thuật câu chuyện về cuộc đời và số phận của một thế hệ được sinh ra ở các khu chợ đêm. Phim là chuỗi dài của những tình tiết kịch tính, gay cấn và mâu thuẫn trong các mối quan hệ gia đình, xã hội thường xuyên lên đến mức cao trào.

Bộ phim diễn tả được các giai đoạn phấn đấu vươn lên của từng nhân vật, không ngừng hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Có câu rằng, anh hùng không kể thế xuất thân cao thấp, chỉ cần bản thân cố gắng, thì các khu chợ đêm đó chính là khoảng trời riêng, là nơi khởi điểm để bạn phát triển, khẳng định mình trong tương lai.

[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SF3tMzY2V4VERBM8NWE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLVzcU1WSE7RNUJGfDFiO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WU1QyULFKcHdHd9waYzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S0hQUBVVQUdYWpF8NWQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAVFeBkDcLhyLAkGfDFtO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1RQUtnUWc2LWtqVAwyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0lUjhDVEMuRUFwVAw0NDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xmQlgttigVJaSDR8MDE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkFQWJaeWtTdBRVfDQyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LSAhYg9tAdUlASAw0NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WUaKVn7vL0lmdLh8MDQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU1sMn7zOHp9M9FrfDQ1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12ZLtHVzNlgU3ARAw0MjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N4dmODZTQW7Nx9d8MDc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAkqY1knLApyTVE0fDQ2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj17gBthg076cVJrOHw0OLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Y4RMY4k9RFdyxDG8MLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFyOUlnZAFaL0aFfDUaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1aS0JGUDGSU4dLUAw1NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Q9FkQ0s0MEhyNWM8MLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVFhUjFjVp3kL0MJfDU0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wTVkSc0MHL0tFQAw1MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3A0kfVmF2LWMEY0t8MLY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUYyMHGQgpRCUna9fDU9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1fx9FmdVJlgmVFLAwoUBjhuqduIDIkIDU2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1yM41Lg47fxAEyQAw1OLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZWJvMpFKY0ZJZ0F8MjX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLMYVzQyMU7kWLJ9fDYaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1RQp3ydtkqRnVnZ9auZ4F7IDI9TLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWhhQWh9V4aISUl9fDI2TLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAhDZFdCZmZRSmc0fDI7TLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVGyUEaCSDdKdF80fDNwTLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW7mLDRNLnlAc9ZJfDNlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWRiTLGRSpRmeHkvfDQlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUZTdplPdBZ0xWQ2fDUlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAFGYt3HLjRrOFQ2fDYlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUtuY0tzAzJKRFkMfDclNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVGVL4R4ZnUweE3MfDblNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVJMeVFLLAtpSE19fDplNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLVpYztiS0JpNjdmfDEwTLEwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1KTWlGdnRyMDMfMHwaNS0aNDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RBk1Zi00MnY9SDG8NLIlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUVixjYweC1FMBVJfDEzTLEwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1NUnFSR0dJUDQlSAwaMC0aNDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NUNzdHFUV1VhgW38NLUlNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVX2xBloVFtlUpp0fDE4TLEwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj17MDFiVBZhL4JPLAw9TLEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1peS1PdHRNWBVEOHw2TLEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1aVEROLjVRWE7Fd9w7TLEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WM9FSSzFUZWM2RAwaNC0aNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZmRjNUaON4daNDG8Njp4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1Rd9tLNBMAZC1GWAw0NDE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLZMemYlV9ZHZ47VfDQwNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xARYQ0aESWFzR438MLXwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1NM410UAGqA4waUAw=[/id]


Xem phim, download phim, phim hay, xem phim hay nhat 2013, phim viet nam, phim bo, phim online, xem phim han quoc, xem phim online, phim truc tuyen
Tag: , , ,
Xem phim Đời Sống Chợ Đêm
Xem phim Đời Sống Chợ Đêm tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối