Xem Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ (48/48)


Xem phim Tiếu Ngạo Giang Hồ 2000 - State Of Divinity
Đạo diễn: Young Pei Pei
Diễn viên: Nhậm Hiền Tề, Viên Vịnh Nghi, Khương Đại Vệ, Lưu Tuyết Hoa
Nhà sản xuất: ATV
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 48 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2000

Tiếu ngạo giang hồ là câu chuyện xoay quanh cuộc chiến giữa các phe phái trong võ lâm Trung nguyên để giành được bí kíp võ công Tịch tà kiếm phổ huyền diệu của nhà họ Lâm. Nhân vật chính của Tiếu ngạo giang hồ là chàng trai lãng tử Lệnh Hồ Xung – đại đệ tử phái Hoa Sơn, một trong Ngũ nhạc kiếm phái của võ lâm Trung nguyên).
Lệnh Hồ Xung là một chàng trai nghĩa hiệp có tính cách lanh lợi, tư chất thông minh khác thường. Nhưng khi bị người yêu Nhạc Linh San phụ bạc, đồng môn hiểu lầm và bị trục xuất khỏi sư môn, Lệnh Hồ Xung đã lang thang, phiêu bạt khắp nơi và trải qua rất nhiều sóng gió.
Trên bước đường phiêu bạt đó, Lệnh Hồ Xung đã may mắn được nhiều cao thủ võ lâm truyền thụ võ công và trở thành một trong những đệ nhất võ lâm ở Trung nguyên. Với tấm lòng nhân ái, luôn biết hy sinh vì người khác, cuối cùng hạnh phúc cũng đến với Lệnh Hồ Xung. Anh đã lọt vào mắt xanh của thánh cô Nhật Nguyệt Thần giáo Nhậm Doanh Doanh.
Cô sẵn sàng từ bỏ mọi danh lợi, chấp nhận hy sinh cả tính mạng để xả thân cứu người mình yêu. Hai con người với tình yêu sâu nặng đã cùng nhau phiêu bạt khắp thế gian để hợp tấu khúc Tiếu ngạo giang hồ do hai bậc tiền nhân là Khúc Dương và Lưu Chính Phong truyền lại.
Tiếu ngạo giang hồ là bài ca, ca ngợi tình yêu cao đẹp, đức hy sinh và khao khát một cuộc sống không màng danh lợi, tiền bạc và quyền lực. Nét đặc sắc của bộ phim chính là tư tưởng chế nhạo sự giả dối trên giang hồ. Những kẻ luôn dùng thủ đoạn xấu xa để được là đệ nhất thiên hạ không bao giờ đạt được mục đích.


[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuQ4akcDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LVbwLBo2dEtvxEU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1hUVkVOLYwWntBYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWZrQURwRnkjRFFrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3V01JLFG9StMfeBs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wNBZiYUMfS4JHODsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUltZ9RuTW3xNEdGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dB09SnVmZjUlgBs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WMmJ0SVh2NpVmZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGEV9kzZ0JZeVkMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eEtJQnRlcLX7R4s5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1NQjVEY1ksMEklQLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVVVxjc7SjXzS4dROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dWFJxDtAVLMQWpp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1fZURaM1htNmGqRLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW36dnMFM4tHN07JOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cpMKLpFAUEZvWBs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1JLnlaLmVVcUtxNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWkwVVRxeU7VQzdZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gAp1UHRLg0dnLDQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj19NzdLxFk1NFG0NDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWMaeUJUxHN2cU8wOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gLMugHGUMtdJMEU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1xVW72xp1kczd2VLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLhWN9dQNHFhY0VZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Y1NldAN2N1VoVtU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1OS1FFxzN1cEd4LLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAknUUN2dEtld4kGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VplrxVdqMFVyLUU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0lRE1ZZLGLV0lPNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU7xLmQyZLU7eE19OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3x0amM4dNY0s2MFU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj14LEdTA1GZcpE1NDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUZGLjtERy1KeVFrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eptJd1t2Z4kmQtp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LgzUyNUMrU0MHODsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWVTeHMwYmMtgBN2OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3U1trRnMUUEEaRB85Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1zS4kAVHtlM13FLLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLEwctZpQnN7SnkJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LHdrNnJUYp7TZFE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ZUn1NZjhMdEkAULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVdQWnh1SLRCL9NwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZHFHY4kQOFhBOVU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1TU1toN9o2OU7zYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU7wLmX4xBpzcLN0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SV89gHdyQ1VvYnc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1VStGEUmFGYjF2QLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWJ6dVV2MLFReVc2OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cptnYthKU4JLU4N5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0aSB3FLUkyYtZsczsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAVrVjVQdHkRd0kvOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MHZGQtGMc1MmdVE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12ZAXlZ1czVWdWULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUJjYp1JUtkkQ1hMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gmVUgUh0dV3QLVU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1HcFdqcmMMRLMoWLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVMhNtt1g4MHOVGJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gn7jeVZVSpMBVAc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1kMmVZUBtzgHJ1WLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUazUFMIxFVxeWMvOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3x0hfMt3zx0aOQpU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UgmhSTWRqN0k4xzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUlMME1FVAXlOFdZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LFMMZ4R2RAMCA9N5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1rZLZ9c9X0WAMkdzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAFJZjZYMAMPgUVGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZB3lVjR9d4FTV9c5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1LUFhaRFt1dHhwULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkFR1kDRHMQUUZZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UB7KYtFRxWFGLEp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12Mp7OM9GQUAZGYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVo4U0lMOVtkdVMjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WUcadU3iQ4h4RWN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1mZnRJNHQzRpQyNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWlrRS1mWEJMU0aJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NHt7WB3CcVMSRHc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1VLWVRLDQadHdoQLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUlRWVGHV027d41JOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N0V0LHGVU0akYpE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1nYLZfYUJ6VUZLNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWkOSAdpUAhHdEVGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3c4VkWEo2cjJSZjb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1BZn3WRn81L0N2dzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFyQmI1RAMqWF3GOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SjdBRUtwZU3fZpp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1jcHFPTARUTAd0RLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWI0NEF1RLhTUplGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ep1JLEdhZtZTM4N5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oS4dwS1R1ZBMaRLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KURZc0RDetIzdmFROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YjhZUHk2NtJFxjb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01cBFKVnV7dUZMRLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVdkZWdAMFdQSzZrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SncwWjZzWE27R1U5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1PMFhOWp12xEhCYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAGuQAVQMEVlSBMZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UnVWctGFxFUaQnN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1rQ01LNAVwd0F1VLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVkWYLNyxBUwTLVGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eDczcUdiOBdOeU05Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1pgjFMLHhTL422dzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAkpWAMiSnkqeVUwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NFMUL1duVthKemc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1iYUdpMVkWNjR1YzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAGJcmFhg4a4RBkjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YphLZ4FkcBZQZLb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0zULMsOVkFgUFDxzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVMWeC09QURiSHkzOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M474ZElORy1IdWs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1mdWwzc1t7NntVYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLG1gB31dWI1cpkZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RzbyZ9kIMWdoYtU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1GNmkOdEaQxWFtVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW32QntuA4hiZmGROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NtJsAzdZSAkhep05Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1BULFpOHQ1ZAY2LLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVc2MztrLnJMOVI0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MAYacVJiYpdjLmN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj17N0knL41GOUVwLLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUltS1ozVDhRUy1ZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3VpFzd1MKZ1JMgpp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ZQjVYRmF2Qn1odzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWs4RjRrSBRTLHUwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xWFuc1GtWWRRNUE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0lAzhJNzGFRt3WxzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWtDcn82QURJejIwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S1FveHJtOWYzcUE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1yQpVZeUtwUW1hVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLFnVEkPUDMoUFtZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Vn8wMnVARtMrRFp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ud1FrZFhmLHZyULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLhmA1MnMFVyMnswOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dFGGU9oyRt3INLQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1Cd084NjtYMjJCYzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAhDS1kFLBhuRmQwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3L4VEcW7PSAZVd1U5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1SLtZ9UmdYLUMMZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW89cmZpV01zZmdjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ei01epJ7NFdiYpp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0lxBUlTWs0NVZGxzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLVRVAkBMEZSWUcwOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gzt9RAtHZ0JmTVE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1AgWY4g1Y7TUhQQLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLROOENwgjt4QLZFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3cC19MpMPLE3xSWN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1lxpR0MnRERtM6ODsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUhHWtViQpl6VLhjOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3x1NzTWlGQAGzNBN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1GTUljdWkVR4lidzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLczTW1fc4czcV8wOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gERDdjIlemo0TUU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj10VAGUxDtaLUkpLLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWt4OFGixLpwTWp2OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MLVmMHZ4RW1CZLb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1DeWkvUHkTSWa0YzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWhoLDpzUWIyOLt9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ODGvgARWRERWNVU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1WLnplV9MROBMvRLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWlqOFGCWHXzeUZmOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3MpdSczdCRp7pWjb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1fVAMuTVtjMFRBVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLdQx43EeAU0x9FJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Ypl9epdycAt2x485Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1pctE4OERILVhKNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU76RjRSdzp2d4MFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OUFVRpMOYAU2SWc5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj19L0ZAx4MsN1IlgzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWRaxjFBVtUwMjdzOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Zy1HV0hPVAZNS0p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UdnaCZ9hYSjVqULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWw9gLhqYy1MQ480OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ctFRSDR4Q4MueEp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1QNUc0YzhrRnhfNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWZTL9kJOU8lSmowOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OFFtWjVsYmMNMWN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1qMAVocpllLLM4gzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVE9R0dfZLRNOAG9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3ZB12dFJpSDc0Z1p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1FQnkNRUttQn80gzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWdhgnJTWBRHeARROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xpayNVMPVUloxLX5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1EUtkpMUdIOLFnWLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAJYWEp1dUkYL1I0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3c9RwLERNN43sV1p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oOC17UUVDcjJTczsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVZDUzhVNAd1ZLdMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WHFAZtktx1dBQtp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12g4MONE3Yg0djNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAN7ZtZ0L9JAStkJOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Z18aMthuM1hSU4N5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UZ1kQR9Frg477NDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVkwUmZBUDZ0LFGRfX==[/id]


Xem phim, download phim, phim hay, xem phim hay nhat 2013, phim viet nam, phim bo, phim online, xem phim han quoc, xem phim online, phim truc tuyen
Tag: , , , , , , , ,
Xem Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ (48/48)
Xem Phim Tiếu Ngạo Giang Hồ (48/48) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối