Xem phim Đế Cẩm 2012 Trên Today TV - VTC7


De Cam 2012

Xem phim Đế Cẩm (2012) - Today TV 

Đạo diễn: Kim Ngao Huân, Lam Chí Vỹ, Hắc Long
Diễn viên: Lâm Văn Long, Kangta, Thi Diễm Phi, Khang Hoa
Nhà sản xuất: Đang cập nhật.
Quốc gia: Trung Quốc
Thời lượng: 53 tập
Thể loại: Phim Bộ Trung Quốc
Năm sản xuất: 2012

Đế Cẩm xoay quanh một bí mật kinh thiên động địa phía sau ngai vàng. Nữ chính Bảo Cẩm do Thi Diễm Phi đảm nhận là một cô nương có 2 bộ mặt: sự mạnh mẽ mà nam nhân cũng phải nể phục ẩn giấu sau vẻ ôn nhu yếu đuối của một tiểu cô nương. Vì muốn đền nợ nước thù nhà, Bảo Cẩm thề rằng sẽ lật đổ vương triều của tân hoàng đế (Kang Ta). Cô vào hậu cung để thực hiện âm mưu của mình nhưng lại không ngờ rằng mình lại đem lòng yêu kẻ thù mà cô phải tiêu diệt.


Tags: de, Cam, (2012), Today, TV, VTC7, Long, Tieng, (53/53), Lam Van Long, Kangta, Thi Diem Phi, Khang Hoa, Kim Ngao Huan, Lam Chi Vy, Hac Long, de cam, de cam 2012, de cam tvb, de cam ffvn, de cam xem online, de cam 2012 xem online, de cam ffvn xem online, de cam full, de cam 2012 full, de cam ffvn full, de cam today tv, de cam vtc7, de cam today tv xem online, de cam vtc7 xem online, de cam today tv full, de cam vtc7 full


[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuVHJhxWatcjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3epE9MWY4VBZ9R018NLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0lwRnkzQURFMFJmN0hPZAt6Y1MZN9FqSVGHN9ZvMjRtdVozWAMTA03JU0V8NjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9dCxLQ7TARpN0Q7Np1CQ1kUYVMvWmhKQp1lRndJM9GDSEVng0MsVHJyOAM8NzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4dLcHhDN9N7UHRBdHhYxLp9cHFtQ4hUN1FMNBJrMpZSeFFvgWFCxHdweWN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3SR0apeFGQV1pzZpaqQmbaZW07SzJ2VDMRLLGixzZBUmhRg41hQnh9cHtjO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNmtQdtZ0M1QyeUI2MDhpWWluZVVIeFQzUU0wYns4RtJ2UW3lYUJod9G7Y9w0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZFMAZnanemUaLLZkMU1TgUtVWVtaeBVoeHoaVFViN4JWLpVKNAJkQ1RJd9w1O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vg419Z0s4TVdAxW1IUUdvTAhSVmIzejRASARmYLRWcjFTgUFiTLRWQjGKxzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTztJQ9IlxB00Y01mLmFBN4RrNWVZLVQ0V0t0Z4E0VmIaS41GYi00VpIwL4s5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UZHEagzIzSEFWQLI2MAUlYn1KZ0FqMFdJdBdhMFZyNUllQWIlMFZCNE3rfDY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy84S47TLn3fR9F9QLtPQjZRSVVQOAMYUBZGNpaOxLblUWIzcmhhxURkVmkGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMjRNN9d7c0dsdtFVYplLOHZ9dB39gtGnQLJNLnp2TVFiN9J2YWtExVZ6QLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1Z4cDFEenhnMjE2VLJJVEdHMnVFZ0hQZpEyLE7kOC1RYjMyeBFkRBtWepE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8lRmJmRBo1RWdmSEk4M41NQnkSOW1IUBZGNpaOxLblUWIzcmhhxURkVmkGfDc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3Bg41wQpk6VHtCS0pzVpavSWb1Nn1IcF3EWnMVcmhDSjZDS1JrV0VfNAJJfDb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32ZFtvVtkOSFI4gE1YSU1iQ1RpgUFMYpaWUtRVR4FQc9IwQ4JrejVlg4dJO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZ0ZwNWb7A07hc4FTWEMJVLYyA1oaOBJNVtJUVUdhUHMyNEMix9o1gW3mSLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzF4OAGHgHk1et3kQWdqdF3ZeBaBeU1iLFZSVFVHYVGzcjGDYnl6MW1vZ0t8OLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9ZCMFhKVpFmcDGDQpRoRUVfdEJag9ZpdpVqNmhxLEM9RVJOVphSVAVOVpU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy84YjdoeAdIOVElxE3sLEN1LmQld9FfZHZFxjJ2WpaDd0VSLtZIUtV1LtZFO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcEI2VpdseVRQMDthV9G1MBdPxVY4UBR4RWoyeFkNQ9dFUp7WSFJVdU7WRAwaNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9I9eB3lOEaMLFtkLDMaQzVyQjhCUBV2xLhreLblZ4VKSAEyWHFGUUI9ODb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UdAhjSAQ0VnlIxt3QUBV2xVdLYmEleBp2x9p2TWdtL0taNthaQVFCMzb2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZ9h6Y1kOeDGBWE1xUVtUYAUlWDJCTAhkOBl7OC1mZU3JcLJYcUFRQjc2ODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9hNY0MoVBJTWDc2dVFud1ZlL47AQ4V2xLhreLblZ4VKSAEyWHFGUUI9ODh8NLE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3VMzZfN9p2L1dBM0ktOHh7QWh2NmtGeE1vcBVhcjhzY1VaWWV2VtZQRphRO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYLbaZtEwcEFBdWFiNt3BdttHNDb2QAhMg9GtYAI2c4MVcVtteFZWUEZIULlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9twSWFDVE7PVLt2cLGuxUZ4RjRZZWd2LW3wZWFyOHMjVAFZZAhWVtGBSFF8NLI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3EVWZGY0MQxmVZdAGyNVhMcnZkOFMNNEE0djRfc07hA4JEWUtLUFG4VnVMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQ9F1OB3kTWaDZpd9MpaKM1tsep3zYjGGMHY0A9MOYV3iRFtJU1GQdtZtLLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy1kWANlNtRGcVFDenlPxElwY0toUHIwQLR4MF3zLnFfYpRZSVMQUHZWZU18NLN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy36NnowUUkHSHkhY41rSpaEQpdAdDGKQ9G4TAMmd0VGSBZSOUlxZVk0LHZzfDE0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdn3lMAM1LUhpMElHVVZ2xp7UdDZDSp7nRAJxSzGqZmdwNEFSA9IlVnMWMHwaMLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzMJQ9dTMzJ0RmtwcVIyV0U1gDFLVUIzdFQ0MLVCWFNlV0aEenVqUDtOOBl8NLY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3RLAtJWUZux1RRZpY4R13oWUkSSB04UDGCYzJJemdaepVATWFGA9owOHZRfDE4O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vg0I1UB7NeVVnM4FxgjczZAJYYVc1cplaMFdFREJMx9kKcB87TLJiTLJjZzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0RQcAowVFhQgn3MVFRCWWRuRLJNQzdTcLRARURCLWl6L9GvOS0yYi0yY4c5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy82VHJMVHF7epliR0VmVU7TUVI0R1U9S9E0V0VEQp1rep3wgzplNnIlNnMmfDE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3TcEZqc0FERLRSZzMISnV7enMLWLMaxptQRzM4gzY0ZAVxN1tzS13KSVMFfDI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy39Qnp0OS10ZDMEOLJMQpMxVBFLg1k2L0JMgUZmSLdwQ0hFZn3DgFRycjtzfDN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3mU9G2QzMzOVG0RmR2WBp7M9GaZUMoVDMRLLGixzZBUmhRg41hQnh9cHtjO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUpdNZHhQUFdZN4ZNxpJ2NWVlOUsyeFQzUU0wYns4RtJ2UW3lYUJod9G7YzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzJ7UHZWdDdUNmtCODQ2ZFtrgnVVSHhUN1FMNBJrMpZSeFFvgWFCxHdweWM8MDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4RLV4ZsZmk1NU04xLVMS41JVVtZcAhtxHh6NVRVYjMiVp7FLzFyxUMUSAd8MLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT43ld4dTMi1AV4tlSFFHgy12UtZyN9o0V0t0Z4E0VmIaS41GYi00VpIwL4s5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy87SUMyTWhlMBMMZ07aRjMpxzFtWU1UMFdJdBdhMFZyNUllQWIlMFZCNE3rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVBRaNW8yN0hGVpEyODV1TWJlL4dGxjRASARmYLRWcjFTgUFiTLRWQjGKx9waMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4hact3OQ03AZn00YAVtSUcaUVVIR0kpNAJtNFZSA0MKdVGsUzVoWEtTxpF8NLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3pejtMLUMlLVRrcF3ognFfZUQ2S13PZDFyZLGWUt3DL9VQgFN1xFhJS4kGfDE7O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNDtqYWtGemd9WEkkMEl7ZWdxct3yNAZogjJWSFRvLHFPxAoaRBbwY4aLUAwyNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1RkZmJSNEZnU9GwA01adBtDY4c0NVZ4xB2yVphUg0aaSnt6NURoNBMsU1F8NjI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy81UFk6RmG2ZVFvLtk1Wn3DWER7ejhrdtFmNVZ4N0kkQAhyVBp1ZBZPR1dVfDIzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vx1IzVAJIZ13nUy0wVpY0SjN2Z9E4NHZRZzFWdjMPxUF2ctRkMWRnSpdAVAwyMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0E7c4ZNZBVmYtMzU1JxxDtkxjN2SjG4UWcaVmYzSntGeHJUxLVpZpkHV1V8NjU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3LUns2gnV7Wmcyx4ksd1ZaOFk6etZrMURYcjZIMWp2M9N7VAGaY4ZFOHkVO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOVJqSC1od4JJM9NaVW1KVpFTQ1FYxzVEWHI4SDVkODdzOVVwcWMnRLh6VLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JRSpZSM4lfxpaAQ1tmxDMKA0FFcWs1RFhyMpb1xLb9cztVcHFjZpU2etU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32OFFSMLJ6x4VVQUFfdDV7Mjc7L0aFMURYcjZIMWp2M9N7VAGaY4ZFOHkVfDI4O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMAblLBwzQzV4xnc2ODVkWHR2MBclVLVEWHI4SDVkODdzOVVwcWMnRLh6VLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT024RB0zNWZKWFGlgBa1VmRlx1VteLX1RFhyMpb1xLb9cztVcHFjZpU2etU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32gUhtVEVwLHVfAzR1ZElCZWkqMWVrMURYcjZIMWp2M9N7VAGaY4ZFOHkVO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vN1R1LpEaVAIaxAMfOFhycDY9c13FNDVEWHI4SDVkODdzOVVwcWMnRLh6VAwyMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9VTZnM4RDGPULY4g41VQttSgEb1TAGDYtJDSAhzULMGQAdSemRaLUNaeDb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3keLRPUBV7xjU0eVdnSUkPN4tyLDMwQ4JSQ0t2c1EzQUF9Umk0cU1DNAb2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vSzXzxzdRVUaqgzRVMmhqVLRjcnR0cEMiUpMJeHMRN0FGd1J6dHFMQzF2OHwyMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0tpgHd9WmFwLF34WU84NBI2WmJxRmRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8Njb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy36x4I4QjMaSU0wdWMBZ1kOcphpNn04L1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZpkMgjJneUkwQ4kDLtVjL0kxdmJucU3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzczlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1RKUFIzZFG4xEdveBd7MmhHNndxOWFKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3KNn0yYUdIOFMKVDdYY4hIeU1iWmhhL1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzfDI7O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgW3mZjtGWB1RSUkvVVN9ZW7sxmMuMp3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzczlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0JlWFJzdjN9c0MQRBJmd1hTYzIaxLZKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UcpV9QnJ1xB3CLDhJY0QzODRNYAFTL1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vA1UlcjMAWUoyA4VvYpRveU1YWBZ4Mp3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzc9wzNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1c9SjGrRnd6cUoyRFhfZFZhREJnNnFKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3xV412dBo2NLV4gDtVMFhTc9FuNBQ4L1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vREY1OBdVcBF6dDJ0gHF9YLVBZLJjcU3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzczlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1ZCLps1gjGoeDRfZUZGNLb2N4dvR4FKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9M8NzE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3LOVJNLVX4ep3HWC11VjtJgE3SZBI4L1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZpZLV1XyxVQzVzZQcLZPWptxVEhqMp3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzczlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT41uVjJTNFXlNUhUWi0ldLM9YWFmYplKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3PN1Q0MzMixzGyY9ROY0w1NLhuOUw4L1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzfDNyO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdURfRLtSRLX9TW1mZDFrcDFUU0ElS03xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzczlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4lRY0M7Sn1GN1tHg4hiVUlIUDtkeBFKWmJYxUZJMLhmVVIwNthaMUJLc9N5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3YYVFqUn1nNFVqNAJCWLFTR9FtRLJaL1kyWBtBSLU2Z1VSNDJYcLVCU9MzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQjGyMBcldVkOVzhaWplUSWclcBZzMp3xcthkRpp1OBdVUjXyWHE1QtMzc9wzNzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9M9OBJKZ4M9OUdaMUVzQAG9MWkPSWhhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLDGDSnFDNzMtR4lyRAFsA4ZkgUMUQnFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzdyx1VzUVJHVWdpZBE1NHt1VBR2MpJhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOVc2V9tlLWRVVjb2UVY2N9EaWtGAxBFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNHwzMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0hGVt3OZDE9UAFwZVVvA0olSAZpM4hhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZBdHYphqA4plSEktZVtBRHQwgFFAxBFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzE4cDtrS0tAUHJjMpZPWEtDNAolcmhhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vd9dkV9JWNBRZMnZLxVdTAzI2gWs0QnFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNHwzMLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0o7LUhMWDZyOEVQRHJjWFhENElGdVJhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNplxS1VMxzY2dBVILUJTLFVNxpVHeBFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JOOWVFUmttdDMvcmMzA1FaNmZ1L4hhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vA0Ryd1dZV9tZRW7ZMn17xV39RLdvUnFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNHwzMjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4ZnA9MsgF3jZHVfWUFjWp80WjtCcEJhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRV3vc4hUdHZ7N9Uzg0MmYtkfY01VxBFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzX7RBFPR4ZwLpthM1dlNEaCR4hvRFJhZAczQztxg4lHdjGOWWo7RFMpYLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZDG0cnJmVUJ2ZDVAMpauU017dHQ1eBFtdzMDOVkvx0d4NE7ZxjtEU4RhNHwzMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1dTSEtyLLtiQ0lORAZ7UBdwdEVAZ07MVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLX/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOFG4UVtSLn7EVUdEZndFLBlxdnapLp1Uxp7xRVRZgAtQSmpwgBtkcEZlNHwzODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JGUAdTgtZhVDc2QWc2dBkIUp7qUEVPOAMoLzYaSnRiNpw9VURCVHVmgzQ/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM4hjRVh9LUY1eUJSLVdOSp81AzJ4x0o7c4hKMjFPZBIyLDdVREJUdWdvMD3nZWF0KWRkcnVjdBakgns5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3jenFrZ0ticDJZOEJzg47lUzFFcmhVSjtzxE84NUkpYjJNM1VEQtR1Z480K4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9wzOLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JJcDdPZWt4OFZvx0lHZ41GcAQwg1VPOAMoLzYaSnRiNpw9VURCVHVmgzQ/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZjJZY9GRSElGNE3oxB1og4YwSElqx0o7c4hKMjFPZBIyLDdVREJUdWdvMD3nZWF0KWRkcnVjdBakgns5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UODNwQ9I0QU1EREMTxW09TLVBWnkrSjtzxE84NUkpYjJNM1VEQtR1Z480K4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w0NDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzMuStVCRjJvc019LDRjV1b1R0tsgnlPOAMoLzYaSnRiNpw9VURCVHVmgzQ/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vULGucnawOWJwcDRwMHhEStVHNzdmVUo7c4hKMjFPZBIyLDdVREJUdWdvMD3nZWF0KWRkcnVjdBakgns5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3Jc41Sd4F1g9tLdpF2VtNaVpVKcmpwSjtzxE84NUkpYjJNM1VEQtR1Z480K4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w0NLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT01QLVVoREZHZB32SjZteE0yWWpaWFVPOAMoLzYaSnRiNpw9VURCVHVmgzQ/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZBlYNn7ogps4QAttZjVjVndJctMzNEo7c4hKMjFPZBIyLDdVREJUdWdvMD3nZWF0KWRkcnVjdBakgns5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3qSp1Jx9o9OBJZUmVvdAFwM9hCx1NwSjtzxE84NUkpYjJNM1VEQtR1Z480K4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w=[/id]


Xem phim, download phim, phim hay, xem phim hay nhat 2013, phim viet nam, phim bo, phim online, xem phim han quoc, xem phim online, phim truc tuyen
Tag: , , ,
Xem phim Đế Cẩm 2012 Trên Today TV - VTC7
Xem phim Đế Cẩm 2012 Trên Today TV - VTC7 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối