Xem Phim Khôi Phục Giang Sơn (20/20)Khôi Phục Giang Sơn - Whatever It Takes
Đạo diễn: Trương Càn Văn
Diễn viên: Trần Hạo Dân, Văn Tụng Nhàn, Dương Di, Mạch Trường Thanh, La Quán Lan, La Lan, Lý Quốc Lân, Trần Gia Nghi
Thể loại: Phim Võ Thuật, Phim Thần Thoại, Phim Cổ Trang | Dã Sử
Sản xuất: TVB
Quốc gia: Phim Trung Quốc
Thời lượng: 20 Tập
Năm phát hành: 2002

Bích Dao (Văn Tụng Nhàn) vốn là tiên nữ được phái xuống trần gian để lau viên Long châu định quốc của nhà Đường. Vì mải mê xem hát nên vô tình cô đưa Long châu rời khỏi miệng rồng.Trong lúc giao đấu với yêu quái cô lại bị Long châu hút vào.
Hơn 20 năm sau chàng thanh niên Cao Nhị (Trần Hạo Dân) tình cờ giải thoát cho Bích Dao, từ đó họ kết thành bạn bè.Cao nhị sống cùng mẹ (La Lan) và một người anh tên Cao Lực Sĩ (Mạch Trường Thanh).

Năm xưa do mất Long châu nên Võ Tắc Thiên đã cướp ngôi nhà Đường vì thế để chuộc lại lỗi do mình gây ra Bích Dao phải tìm được vị hoàng tử dòng dõi họ Lý và đưa trả viên long châu trở lại miệng rồng khôi phục lại giang sơn nhà Đường thì cô mới được phép về thiên đình.

Trên đường truy tìm tung tích hoàng tử Bích Dao còn phải đối phó với con yêu quái năm xưa muốn cướp viên Long châu nay vẫn muốn có viên Long châu nhằm cướp ngôi cửu ngũ và giúp Cao Nhị tìm ra thân thế của anh. Bên cạnh Bích Dao luôn luôn có sự giúp đỡ của Cao Nhị, liệu cô có tìm ra được hoàng tử trong thời hạn thiên đình giao không???

[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuQ4akcDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Y0tEgnZ4xEsaQjb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1RM1tNLzMEgFhxODsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU3TY13MdUZ0VWs0OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3eHJ4Wn7pStZ0V9c5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1zUFtvdEtLRtJjSLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLdBVUolWFZxNEJROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UWV1dLMYx1krWpE5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1COHkCRLNlZWd6xzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLY9SHVhd1tlU1dFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LtG9eDRCVVMTYWs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1YgAVfMEJRWW8wWLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLJNQptDNHVjSBkmOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UE8lZth4OLRlSAN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1TMntJS0hTN0w2LLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVZkWFNaMBdAMn1jOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NnV0eVhSYn3Dx1p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1fRjGnMAhyRFZUgzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGKcy1CdWFmQp7ROwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Mmb2dVZEVn84S0U5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1JxmRaLDhtRmh2czsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWw7YjE0YUFjdHkGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RHZHdWJncDZYVjQ5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj12g4pwS4h7Yy1DNDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVGLenk1Ni12dWkGOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UUMrU429WWhELBN5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oMW20xtR9VBRFczsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWatME7xOBMUcUhMOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NHZYU9VDVAp7LFp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj11QWRNWVplOWtlULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWkZQy1EA0lAOLG9OwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YmkqV4kmA1JKg4c5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1wOWJWdLF2ZDdWULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWVSSAJsS1p4YVFmOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3c9ZJQy1aZAZmV4s5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1fU4t0UAdvWFN9YzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGLemFfxEtHV9FvOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OW1aSpZ7UztWYzb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj14WnJidn1xxB19MDsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVdKNUkhWtVhRp7MOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xHGtxVG9dzMIQ485Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1xZnhMMU7WWUYwVLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KV3Ag08aUWRAemdFOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3SpZhNzd6Z4o7Y1p5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1UxVVrgjp1QW7hRLsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVRmNDJrV9byL4VmOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3g4V9RWlKQnFQLVU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1TA13zQ0daTV3MgzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUdpTUFzMEclNpMrOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WEVEL9Fsgzc1xEU5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oYLJaxUZnREZyULsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVG9S0a0LARocthVOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3REI7QAZpxE7kgzb5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1DL4FYQmdJWFd2xzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUt1Q9oyZDFneHMZOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OS1sQjZhL4RUeBs5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01LthNSn8wZp3fczsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUFOenkwVmhDZAVzOwkodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xtR0OW7zgBdDMFp5Cnh0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1PWpR0VmdnZpZVZzsPxHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAIlZDX9LnZ0MHdGfX==[/id]


Xem phim, download phim, phim hay, xem phim hay nhat 2013, phim viet nam, phim bo, phim online, xem phim han quoc, xem phim online, phim truc tuyen
Tag: , , , , , ,
Xem Phim Khôi Phục Giang Sơn (20/20)
Xem Phim Khôi Phục Giang Sơn (20/20) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối