Xem phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)

Diễn viên: Vandana Joshi, Gaurav Khanna, Neena Gupta, Neha Narang...

Thông tin phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)


Đạo diễn: Đang cập nhật
Diễn viên: Vandana Joshi, Gaurav Khanna, Neena Gupta, Neha Narang...
Quốc gia: Ấn Độ
Thể loại: Tình Cảm
Thời lượng: 45 Tập
Năm: 2010

Giới thiệu phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)


Phim Truyện Ấn Độ: Lời hứa từ trái tim kể về xưa nau mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề nóng hỏi ở hầu hết các quốc gia, nhưng trong phim Lời Hứa Từ Trái Tim sẽ cho chúng ta thấy một khía cạnh khác của đời sống mẹ chồng và nàng dâu khi mẹ chồng Kalyani luôn tìm cách bảo vệ nàng dâu Nandini của mình. Bắt đầu khi Prem - con của bác sĩ - tiến sĩ Kalyani gặp và yêu Nandini mặt dù chuyện đó bị phản đối nhưng họ vẫn quyết tâm cưới nhau. Rồi một ngày một đứa bé xuất hiện cùng với lá thư nói rằng Nandini chính là mẹ ruột của cậu bé đó. Mọi chuyện bắt đầu rối bời nhưng bà Kalyani bắt đầu âm thầm điều tra và giấu mọi người chuyện đó kể cả con trai mình. Bà đưa đứa bé đó vào cô nhi viện và ra sức vung vén cho gia đình. Rồi Prasad - cha ruột của đứa bé xuất hiện...

Hình ảnh phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)

Hình ảnh  phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan  45/45 (2010)

Hình ảnh  phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan  45/45 (2010)

Hình ảnh  phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan  45/45 (2010)Trailer phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)Xem phim online nhanh nhất tại http://phim.tructuyen.org/ | Xem tivi | Xem phim | Karaoke | Chat | hai hoai linh
[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3TWlYg4JUVUhYWEF8NjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YzdvgBVsUVtHNFt8NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NF3ORFJ6UmFLeU18MDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Y9GOS0I0ZjZkd4d8MLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3WVGCenkiS9MxRUF8MjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3gWJhcnFJgWZYeUF8MzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RBclx4RFVWFnSHM8ODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3UAFoWEo1Z1EwOFV8OLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3Rn7aWBRrdzJhTUF8NLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KURYZWhxS9hheLJzfDEaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1HWHVtU9RIZLX1NHwaNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3L017RjFFUS1pcjG8NLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWFoLmdiUBVYNLGvfDE0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1CxB7OeBtGdmN9LAwaMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3YjVALWb9cHbaRWd8NLY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAGlULRnSU1SL0ZJO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1oVUdrLnZFSmRrWLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3S43GxFUwgpZzZDh8NLc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KAZKOAkQSmRKcHU2fDE2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1OUUkISndRMAVjUAwaOLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3xERPSVJvLWFTgUF8NjX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWw1WAdlZ0hCVp7mfDIaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1Zd131OWa2xFMQx9wyNjlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RphjxLJtAy1TZLh8NjN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVGwVUhkdB1YZ4hJfDI0O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1KQphCU4JQWDJNSAwyMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3NndhUtJEgEdSd4l8NjY5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWMQNttHOVVMLFY0fDI9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj11WWhYNzcaVHVOSAwyODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3d4aWRndJcWZVQW38Njp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGKeB3WM4d4UnMGfDNwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1OgAblc1p4Nn2lNHwzNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3M9MQODdzREwyS018NzI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLGlVB0zQW1sSWMZfDNzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wgVRlN0FlgEtjWAwzMDlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3dzRoM1dUc1kiSAd8NzU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWF2RtZBWVdjgmo2fDN4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1sg1Y2MnV7SFkKMHwzOLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3RjZzYp3ASmMoV0V8MDX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWRwgLd6RnJUg9kGfDQaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1SSnsaVpRRUjRMWAw0NzlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3LpaTSEFUSto2gjG8MDU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWtCgjFnVmJBS0FzfX==[/id]
Tag: , , , , ,
Xem phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010)
Xem phim Lời Hứa Từ Trái Tim | Dil Se Diya Vachan 45/45 (2010) tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối