Xem phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Diễn viên: Quý Bình, Thanh Trúc, Ngọc Lan, Quốc Cường, Việt Huệ, Chí Thiện, Trịnh Kim Chi, Mã Trung…
Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013


Đạo diễn: Trương Dũng
Diễn viên: Quý Bình, Thanh Trúc, Ngọc Lan, Quốc Cường, Việt Huệ, Chí Thiện, Trịnh Kim Chi, Mã Trung…
Quốc gia: Việt Nam
Thể loại: Tâm lý - tình cảm
Thời lượng: 33 tập
Năm: 2013

Giới thiệu phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013


Bộ phim "Nhung doa hoa ngoc lan - VTV9 2013 (33 Tập)": là lời cảnh báo về trách nhiệm nặng nề của những bậc cha mẹ đối với con cái. Qua đó bộ phim còn muốn nói lên một triết lý bất biến. Quá khứ là cái ta không thể thay đổi. Còn hiện tại là cái ta đang có, ta phải biết quý trọng những gì đang nắm giữ. Và khi đối diện với sự rủi ro trong đời, nếu biết tỉnh táo chọn cách giải quyết nhẹ nhàng, thì ta sẽ hóa giải một phần nào đó sự bất hạnh của mình. Một gia đình tưởng rất yên ấm, hạnh phúc nhưng bên trong là sự xung đột ngấm ngầm giữa vợ chồng – Ông Dũng và bà Xuân - là sự thu hẹp giữa ba cô con gái xinh đẹp nết na: Chiêu Mai, Chiêu Ly và Chiêu Dương.

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Hình ảnh phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013
Trailer phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013

Xem phim online nhanh nhất tại http://phim.tructuyen.org/ | Xem tivi | Xem phim | Karaoke | Chat | hai hoai linh
[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3OWE1emtSZzFugW38IDI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVhEeLZKZWs4SF3jfDN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWI1gEJANAGzxzNwfDQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWI1gEJANAGzxzNwfDU5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KU3CSFI4Rn7CcnaJfCX4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1wMtNzVARQWEN4OHwbIDc5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KVMJR4dkOFFCVLJrfCXbODlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3N0VucDc7cDdTSFV8ICX7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0aRUttZVoaNC1VNHwbNLX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLNaZWthMAtVSptFfCXbNLE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWZLQ4o1dUoyeAMvfCXbNLI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KV3qQ0U2xnFCcBMVfCXbNLN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWMqd4Q9L0tZgmX0fCXbNLQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUcaTWlhcE27WEdmfCXaMLlodHRwOi8vd9d9TmtvdAR1YnUuY43lT9dhdBMoK9Y3c0J9eWk4gy1YQ1t8IDE4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1hg1QzQjclNpUzZ9wbIDE9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1lV9JwxHZvM4d9Y9wbIDE2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1pUFdFZ41ETU39d9wbNLp5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW1NYtcwLBJPLBkmfCXbNjX5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KW1BSWtiZzb7cHowfCXbNjE5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUh4cpszNAZSxtRRfCXbNjI5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KWtIZ010dBJDQVZGfCXbNjN5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KUkZZ4c0VmhKYttmfCXbNjQ5xHR0cDovT9d9dy77g9V0dWJtTnMvgS39YARjxD34KLRYYth1OVFKeLdjfDI1O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1axmNlRnp7ZDVUc9wbIDI4O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj0wxzh6NjVHUBs1UAwbIDI9O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1qepoyOBliUnFMSAwbIDI2O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1GULMPxtdndpaESAwbIDI7O4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1rd1RtZUZALAGpUAwbIDNwO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj01LU1hx1dyWW0ax9wbIDNaO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1ySi1mZmdhxzNlNHwbIDNyO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1mLmVkSVVMNLMLRAwbIDNzO4h0dHX6Ty39d9cueW31dHViZS7jg40vd4F0Y4b/dj1JSzJFZUVxR477NHw=[/id]
Tag: , , , , , ,
Xem phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013
Xem phim Những Đóa Ngọc Lan 33/33 2013 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối