Xem phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013

Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013
Thông tin phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013


Đạo diễn: N/a
Diễn viên: Jake Cuenca, Gerald Anderson, Kim Chiu, Coco Martin,
Quốc gia: Philippines
Thể loại: Tình Cảm, Tâm Lý.
Thời lượng: Đang cập nhật
Năm: 2013

Giới thiệu phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013


Dave, JR và Audrey sẽ ba nhân vật chính của mối tình tay ba đầy ngang trái. Dave và JR là những học viên của Học Viện Quân sự, ngay từ đầu giữa họ như có một mối nhân duyên nào đó khi tên họ giống nhau, rồi họ nhanh chóng kết thân với nhau. Nhưng mối thâm tình đó không bao lâu bị sứt mẻ vì Audrey. Audrey là cô bé năm xưa được JR cứu sống như cô bé cứ ngỡ người cứu mình là Dave. Và cô và Dave là đôi bạn thanh mai trúc mã.

Hình ảnh phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013

Biển Tình Ngang Trái

Bien Tinh Ngang Trai

Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013Trailer phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013Xem phim online nhanh nhất tại http://phim.tructuyen.org/ | Xem tivi | Xem phim | Karaoke | Chat | hai hoai linh
[id]tructuyen*dHJ1Y3R1eWVuNLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTztBYWkScVI4SUahxW7FgzRmRBVxMHRMVBkOWpVUWW17UEk7NBakxAGBgLG8NjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1J2SWkFWLhZVnhIA0aKL43hetpyZpdxgElOUEaNxpRAZ9G2V0tsVnFzSW8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3LNHI4YmJDLBRRxAFld4RNMUM9cmJ6NjMyNztfRAkkVEFAZAR7LDbwWFMMK4ZtYAQ3ZBtyZWM0gBtux9w0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVBakRzM1cDGNWtkGYjtpVVhqZp1KODp2Z0plOBI2UmQyL1Vzx4JCcLdwgz3nZWF0KWRkcnVjdBakgnl8MLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9FiLLXaTU7SVpo1dFGLdmRHY1tpS4N7OBdJTLhiOFJ0Np3Vc4liQmE9cB8/ZnVhdD1pxAJtY9RsxW7rfDY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3EdU1ISHGQYUa4LAdTNttJL9haNUb1eptwUi1RxU3OVUo1Q43yWmR6NUVmfDc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8wY0MEQAp2cpRogDMsUWlVY1FBMFGlYVhER4dFN1GYNptTWBtlSjZNxtYwfDb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8aQtQwZE1HxLc0dHM9UAd2xjRMZLMHYVhER4dFN1GYNptTWBtlSjZNxtYwfDp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3sxLJyUB0aLLMzgn7ZxBlCNmtAS01lYVhER4dFN1GYNptTWBtlSjZNxtYwfDEwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRHZVV0aDeAFmQ01DNLZCxAkidphJUBlwc0dQcVkwRt3FWWa1UVJpLUb1LAwaNLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT03KL1kVVjG2SUY2epVZUUk9OU04M4hDU1djTAdiWnFtOHkJN0hQR08wZE18NLI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3OV0aMLLhHeWh7LplmUVFGZzMrOFMqdLJVg071ZmZLd9M4xWk6gAVvNy1ZfDEzO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWp7kQ41vNBFGUWMuejRoOAJiUpdfVmGNL4VpS9d4OURGVzY1QzdJNLtlNHwaMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1VBZU70Q1kDS0Q0YpJlcplRgEVSRAJ1RUczSzRNeBFtYAhKVnb4ZUMDeBM8NLU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ogWJPLzYyM41JNHFaRBZMeV30RAkEdLJVg071ZmZLd9M4xWk6gAVvNy1ZfDE4O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdVVPRnhARjZKVmFhOLp1WtJZYmXzU0QaY9MrQ1hoZVtTVUMMeU3Vd43LSAwaMzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT41jMERGNWUwVBhIxFMDg47rA1NwA0JBxnlWYnUyNFpzcUtVMFUldDGnWWd8NLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3lNAZ6NAcwQmVyNzFfUzJANttYVVVaRmU1cFZmYzb4SAJHYWJTLHbaZDb2fDE7O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVLhoxE29UEtfSBRyZAFQxUVAWjtnV4VPMHJLL9tPQW3wZmFRUtXleAk0SAwyNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy1wMzJuZnR4ZjFNZ400g1RmxnFFQAb9MUNyMB3fV9JzVWZlMtRpMHFiSmd8NjE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy87eBMFMHVjdp01dmGxSAFPxERRgmdIgDFPStZkgBMALB70SUV7UVbaL000fDIyO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMjZaRDGCQ4tPgAGCeVGHZEdygU20gnwaSpkWxWajV0audEtFeVFYNU3MMHwyNzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT076NLd1WEZFSE2yg0lQRzFDA1RpxpR1NtVvLmVndtM9c9ZkxmkldW8zTVp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8lVBRpR4I9Zjt7WnbyRWaCMFb9Q9t6dLJVg071ZmZLd9M4xWk6gAVvNy1ZO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vd9X2Z9tiN07WeHo2TVplxnZvMAMRRHUyVW3OdWZ4U9dzdntqen11gzNlWAwyMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzMBdtMqY0kDYzFDZpQ1WDVfdUZxQjRVWphYcUYacEM4eB7ZVmYwS41FxFE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3STWJoZpkoYVR1Q4QweWaKL1J9cHMJVVkIWHFBNAGDdmhuWVZ4NEllRWhRO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8veBl6M0JZeW3RSHhjgp1AY4ltYmk0WVVxSFhaRjFwQ9Z2gttWdjGTgUVoULlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0aQL0tySmVRY1hVTAh0S1J0L0w0A1tVWphYcUYacEM4eB7ZVmYwS41FxFF8NjU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3jVDhAd0s9Q1ZrSmE4Z41iMjMhV9kqdLJVg071ZmZLd9M4xWk6gAVvNy1ZO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRpFZdjJfQmp7RjdmenkHS4hCN1trVHUyVW3OdWZ4U9dzdntqen11gzNlWLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1kPRAFUQtp1U0U0MHdIcpE9SDR1ctR1NtVvLmVndtM9c9ZkxmkldW8zTVt8NjY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3Sd0aNQ4tNgBRfejh0WAJ1ZtVlgmFleFGRgEFQMWVKdFV2QnNlg1RzR1FJO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vA07Nc476c0hWQzM4QzJMS9GGY1h1V9hQUWaGUDVtL9RVeEJjTW3Uc0dRSLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0FSV4hiA9J9gtGASEVRRWa9d4J1LB12UFFsQVX1ZU30VAhCYy1vVHMHUUp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3zY9ZnQUFtSAZoRp8ydnRlYUVMd0MleFGRgEFQMWVKdFV2QnNlg1RzR1FJfDI9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOVU9cHV1Nmt4A1clg1VSZ9JWTVFGUBwyYntCUtMMUBtCZHGOZFtZRp1wZzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1VwL1dmLpEzZpMJSmkoStGMxAFlMmZsNnJkQtJLLVGkQnRwLnRZWUZMcBc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MejhZgUROVnMPWpt0VFZDdnZHd9FQgDJixUJSU01QxUJpcE7pWVtBLAGmO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLLG6A1IwUtE9ZjRZgnJjSWMDcUtFA4wyYntCUtMMUBtCZHGOZFtZRp1wZ9wyODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzZIWWZYAztlLzVoStkEYWhANjRnc0kxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3VWWRYA0k9c0kFdzdvemtsZE3QRnVwWt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgWF9YUhDgmkxUp7lZE7wSnV7OU12cFkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0aAenkESLI4N1taOEaydUlUxzd2dFkxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLh8Njp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ZRtdONncldVZyN9MKcth9NU1kUntwWt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM1N0QVVhdmZ6RzGMxBJ4OEJmTW7vWtkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9MwOU7BZHkFZ41wOE3BM1h0R9p9S9GxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8lUpMQSUEyV0t6OUF4dAN0VmMPeWE1Wt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2fDNwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQpljU0oaMmFRMLd0LtkZN0MSSLdKcFkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9VxVDEzd9JKejtGQn1kA47hgmkWSmGxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3Ic9FEV4JBNpVRVtZqctGVS1RRU1Q1Wt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vN47Yx9hfNpwzSFkPSmE2RWZPLLtfMVkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aOHwzNLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9VfA0VqSjdHLy1oLWViYn3mM4aANmGxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy34MUkoxAb1Vna9RDtRgDtFZpVSMHY1Wt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcnk1VAGZdjdtcLdwdpRjTVRYTVdwWtkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9dtZAVrgEViLFJEg474QUdDLDMUxFkxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLh8NS01O9GoxW1zg4NugnV0T9d9dy7zdWIucBhkgWRhgndjxBttdS7jg40vNjXaNy8wMy3ixWVuTARkgnblgndhgncldHJhxS10YAXlNS01Tnh0gWw/gL0afDNyO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vA9G9eVNyUERCUW7BM9YyUE1vdLZEcFkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0s9eUJUNphDLB04gmZBLERHMVtycAGxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3oZ9MYZzE1Ln3OVjMaA1IzOLRFVttPWt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUWh4SE3ZN1kVLmV9xEaTTU36Y4ZsMVkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aOHwzNzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VtctROgW72cWtIUnJnMmZFS427MHGxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3Vcn12NF3BOUhSgVFEVDMTUUtpxLhPWt3WMnd9cBQyZWk6ZHMlcUZBgAE2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQ0MoOEMKYLMJTWk0OBtQSnt7UEo2StkfVjZmd9GpNnVqenRzgAFBRn1aODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4ZyA0llxAdCQAU1x9paZFhqxEEldmGxA1Y4Z9dwZDJtxmkpc41aRpZlcLh8NzQ5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MVEkzxAtDUAtaMF3TSBM2RtJ7xE1fdtM1RVdoUDJuTWE7xLJBODQ0ODRmO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgWJqV9M0xFtRNWFyRLMNMWFAcjZQUHZLdUVAxFXygi1hOWpyRjb0MDb0ZzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1tNV41FRFVQU4Mlg0IlNpttRFGhMF34U9VFV4hQNn2lYLtkNpY2MDQ2MBc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy89Y4cwQtYwQAVRd9MJVEdYLUJCMAGndtM1RVdoUDJuTWE7xLJBODQ0ODRmfDN1O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVBtlSLVaZ1MxStN1cpRPgy1SL9VMMDttUVJ4A0Jkgy1Zx03LN4hpRFMQxzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzF0d4REZ13WVjMvNmtVNW20UplGgjQ7ZVFSdt3CxW8lWWlKUzMoZERLUBs5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3kWBkrS4RBLUtUMjc0TUdBTAhQUFMZOWVRUmZfQntvTVtrL1NzxBREU1GrO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vxAMfemGvA03xZDZEcpVBVmGVxmZUMDttUVJ4A0Jkgy1Zx03LN4hpRFMQx9wzMjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy1VODXyxBRzU1G0ME3YRps1VnEwQn76gBZKYUE2SAh1g9JVZpMaLzhSLLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3DTUclQmhKV0kGSHRvgWhtLU7aSEwzenanL4FGOEt2dW3yVWZDcU82Up02O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vM4lfQmZCMn0zA1GiZ9MAUnY9S182WHksZp3hQLhJeHVvctVnQ9FKOFJMODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1JCg4tQcAdtSpZHczGJLDdVU9kIgn76gBZKYUE2SAh1g9JVZpMaLzhSLLh8Nzc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8wLFVmZDFZZHUlNLRnRtVQZFd2gp3OR134dBhtUBl1RVVpS1RkULp4VUJrO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdDdfgU7LMzFkc43CxHhMZVtDOUJGZEdfdmRoZVGrdUVVZElUxVE7MtVCxzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1VreDJVUBVHxVMIQ1GUAzVEg1tHgARHA9Z0xBVQx9VFVWRTVBtROLZVQnl8Nzb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3DUUkscVRZN0kmOEkrNFhPNjZudUd0OU7HZHtmM0ttOW3tgBhLNmJRejZVO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8venhFRLdDQpJmNpV0MpcaeElzNElOOLtOR4R7ZzdJZLtvZWaoUzJyUAo4VLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1trQWa7gWoyYVdFLptjdpRGRAo9NHQ7LpdpeWc9SWU7g4VsxFNyctF6MtV8Nzp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3weU7zL4VvLHFCRpMrdpI0V0s1NBE2dtFwgBd2RWkrS0hoYtV6x9VidDMvO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vU0doUUdOWDVZNWc4NWlKMtdqZUZNY9ZRcBameEVqx0lIxBJVenl1YmQzgzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1kkLEtYgUcyOU7uM4tTOHtZxU7Oejh4UAGsZ9hFxnlTSBhiVAkrdWJ0N485xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3AWpkhZDGPS0MEZmkqZVRTSEVrxUkzdtFwgBd2RWkrS0hoYtV6x9VidDMvfDQwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRLMHdUhQM1dvMzRjg4ahdzVUx4RxU0J4NFM4WjhSxzhQcAZLeUdHxWMSLLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9dsd9tIc1JPdmJtNzFQN021MBtEV4tCdjGLdto2Uns2UHF4U9tHR4tjUp05xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy39gHd7SHMSSmZyZLNaUDMOMLRkRFdkQmYwU9ZxOFJrOFGadtM7R0dkY1JMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8ven3LeBlRQmthSpZCZFt6dFMCL4MWQ0J4NFM4WjhSxzhQcAZLeUdHxWMSLAw0NLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4tFYmF0gnwyeLducAFMZmFoLWdGeB3tZ0M9YUh7cFF2UFRGc9tiME1ZgpE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy34dLc1cAG7Y4hVZEamdmF2VW3sTVMJZWdDd4FIeAGReFGUQAM7YjRMWW7GO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRVE9QWb4dmE4MHEaWV87Z1hJZp24MBVmQ9dhSHtwUAhQVEFzeWI0LVtuQLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9ZOTU7CUpJiNDMSREFCUARjcBs9S43tZ0M9YUh7cFF2UFRGc9tiME1ZgpF8MDI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3qUFGCM4RyZU1Tx4duQtZ4N1hIV4VxU9VogDRqgWtMepRWLURpAzFMeVMvO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vxHtmUjdYdptsgpZMRW3nVtE4Mp3oMVM1xBw0xn1kLAkEVp1EZF8aLAtLgzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9GUN0drULRGVttTQ1VHRVMzM9RlL1kLdWhsMBklxU16RFZMRBRfNU17U438MDN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy31NtMxRmRUeUaYSDFWNjVMWF3mc1kPU9VogDRqgWtMepRWLURpAzFMeVMvO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vMpdfRjJKgAZkLptPNDZAxFtVWUFAStM1xBw0xn1kLAkEVp1EZF8aLAtLgzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT07TVUJpL9hBUmktYUFHeAMrQ9X2cLVLdWhsMBklxU16RFZMRBRfNU17U438MDQ5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3PYUkWeLU1UU1KUzRRgFhrSVhTNnFhYtE2d07lgDXyYV84UAVDMntuR9RmO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vULRmREQwZ1tqWjJyctN4ZFkRxzY9YWJROHdOgWwwNnFfMtF1QzZkgpd0ZzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT07mOHJkxLG6VW7vZHZMeVkQVHhAxWFiULh9Ln1sNDJhAzZRdUN4xW7HdBd8MDU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS8aNDc2NjI9MLI1MjE9NDE7OLX1MDUvQnttgmRkgnhuZ4FuZ9RyYWp0ML3hdARox4V7KUd4NAMSZ0MTctMfZDZCc43DcFF9IzU7NDEwMDE0MzY4MDc2NLE7MzX5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS8aNDc2NjI9MLI1MjE9NDE7OLX1MDUvQnttgmRkgnhuZ4FuZ9RyYWp0ML3hdARox4V7KUd4NAMSZ0MTctMfZDZCc43DcFF9IzU7NDEwMDE0MzbzNLX4MjX2NDI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS8aNDc2NjI9MLI1MjE9NDE7OLX1MDUvQnttgmRkgnhuZ4FuZ9RyYWp0ML3hdARox4V7KUd4NAMSZ0MTctMfZDZCc43DcFF9IzU7NDEwMDE0MzYyMzNzMDp7NjI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS8aNDc2NjI9MLI1MjE9NDE7OLX1MDUvQnttgmRkgnhuZ4FuZ9RyYWp0ML3hdARox4V7KUd4NAMSZ0MTctMfZDZCc43DcFF9IzU7NDEwMDI4ODU9NLI7MLI1MjJ8MDY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MZWUlL1dMRmc9UVtndzVVSjRpOVJkxEMtYzGRcpM7VpMlNVkGUptxLmN2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYVd2SDGTNHJONy1yMWh4x9MINU1TQ4hDZWNwUAJDeVZDgLFxQVJJWp7zODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0hnRWFmU1ZtYV80Y4d9Q9o7WAd2x4toQ4VjNFFyQ9tWQ40aWpFSSVkOczh8MDc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8aY1dBNAVCUzGrZmVWQp01U1VngpdQdFdES4FLcHRPODZkZDJudEZpOFZGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgVVxMtJpS9V6A136UjYaNEbzVF3oUHRARElhU9G0Sjb4xWQygmRBZDhWQLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT07NUHMtOVkxMnVJUAZoc1ZGVDVPL1G0V0RTYVMwdEo2MntpNn70RnQ2VpE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3aeLRoRBh1Sp87AzZZTLJFeDFZWEdQdFdES4FLcHRPODZkZDJudEZpOFZGfDQ2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYpaGethzxWRFx9k2d0lugnkuLnlRNB1rxLRCxtGRQWkWdzthLmJ4YWh7xzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1I4A0dydWdZUtI4Y0FlZDMVWF3KQUVlx4p0QnkQUUFqVmc7YU7ydnFoeWs5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3rLBV9dpFRcjJiRUR4NAJUcEJTY0hVgWlkMEJqUFFGxtZ9OWFOcmZhxHtrO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOEc2g0MvU1JLNW3MMWFoc0ZKxn7ax41rxLRCxtGRQWkWdzthLmJ4YWh7x9w0OLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzR4NtGNMnkreUVRLAN7Mtc2ZE1Vcy1IQ0aLxnkSAzZoWmt6dLGxxU10SUp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3NSpp4VLhFNzMYYtZNA1JGA9Z1ODIlSEMNU4kqUt84xFk7emUwWntMdEtJO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vg017cHoygVNwVFJqc0wwSBkOQ1XwL0hDLFMqxtJfMnhxeAk1NFkkLARJSLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VCSBM7SUJAY9ZtVEIzx4tAdHc4xnVIQ0aLxnkSAzZoWmt6dLGxxU10SUt8MLX5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3hYS1mMmR2RBalOLVYVp29UUFFdpQ4N9p7d9o1cUalRnRyRWl7g0FkeDc2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVmVtdFJEZWkWQ1kEgzGhZDQzSUdtSzM7OAd6MAFNgUZpcpVreW3GxAb9ODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzJBMU3rQ1Q9WtU9LLdEemM2NjZBMHEzeLt9ejVaLB1BZHJFx9tvQWt2Mzb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ORnFISzFCSLV4enc4xWdYMEYlYzhTN9p7d9o1cUalRnRyRWl7g0FkeDc2fDUaO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcpMkV4saR9RrMpRCNWlqVBE4dWFaRUR2eAkjSAkFczhqdE77WtJDZphiLLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9hwStVHLURNRtkDd9JwNF3GgUVQRWlEeHt6Y0t6RAN2xmROeVkSQ4ZIYp05xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3GgzZ6dmGpZtkxQzMWR9hfxUkAN02wRHh7enMJepVzOBk0LmtxUpMnSBJMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8venlALtX4YWtvxE1hNERiRF3oYUtqNER2eAkjSAkFczhqdE77WtJDZphiLAw1NjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4MLR0kfSn3DVthCWUFtc4lKcpb2WBVfZFozNzViLLFKZVVrV0a1cE3xUHc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3VcEZxMBVVRnVYQLhuQtZnR18wUFMtA4RxNzN1Yp0aL4VVx1dNdAGKWtG9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vNFMtxWMWgHZVYpamxDMQRn3pN4aAL13pWjNzMWJMNU3tVWlALHVwL1kQdzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VreB32MzNzWpaqeHp7QS1ZZzG6LWVfZFozNzViLLFKZVVrV0a1cE3xUHd8MLN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3qZUFwYAGrxWdHeBl7QARiLEhjTV3WWjdDRmGIOLVxR0dWZFXaODRNg400O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vSUowU9h6cEUyLEJNN9QyLWVTMthmNVo9Q0ZwSDp1WpdHVnRQNLb0LB3lMDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1FZVLtjxBVQWpJzxUaZWtMrcWZTLjFxM0MBcEb7MVkHR1ZpUDE2MEavgLQ5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3WM4JHLHJ7NpkZdnFJRBJaZBM4MC1BWjdDRmGIOLVxR0dWZFXaODRNg400fDU0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vSLZhY0htR47hMjh0c1hiU0J6cLJ2QAG2SmJGNFpwx1tEV1hnUpkyLLhlODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4lmVztKc9RMSVFyVpaWRmc4MzJwxHdweEkyQLGZNBlZRFdYZtJPcp02gLb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8aUVpwMnlWM0UlVpc7MzhHVWI2MUJGcHhPcpEwWLGrWURAWBZSSmJMOB02fDU1O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vd0RJYU04c1ZWYjEzYVVmxVFtWEE9TV31Y9b4d0RRVLdKVjFGRLtCdWZQRLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzZfY9FBczVZWjMJdLV6RHUzQmRTLBVfdWM2MmdEUVU9L1YaQUU7QmVnUEU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32S9JKZVFvdVtLeAthdBatWmGpSzM1A9VjeDZ9RFFVM03WNUFFOUJ1ZtGFO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUnQzxWRxLHMNYLY1LzN4UVMaQARLL131Y9b4d0RRVLdKVjFGRLtCdWZQRAw1MjlodHRwOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRtG9QLY1eB7TdE7UVmGzZER9YWF9NVVrOFGCOBh4MmZFWUZyVmMIQWRWxzlodHRwOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVnM4OS1oc1krgVJfgVJEdFVZRnF6VtVrOFGCOBh4MmZFWUZyVmMIQWRWxzlodHRwOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcAd0SnFFA1GrNzGlMmM6Rn3FY4lpVtVrOFGCOBh4MmZFWUZyVmMIQWRWxzlodHRwOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcAd0SnFFA1GrNzGlMmM6Rn3FY4lpVtVrOFGCOBh4MmZFWUZyVmMIQWRWx9w1MzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT07BStdYL4JSYnkDOLpzUE1PSp1SMLt2M1FSUBdiSBQ2RLJjVWbyVp71Z1E5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3xU0JacBkCepaESFoaRB8aQjFLLzdOeDdRUtGmYphpOEUyY1VoNtZOdWdRO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vgBtvQpMzUBUzOWR0WjFZVFkRL0l0dHb9UVJQZ4JIZDhFNnMVxDJWLmVmUAw1ODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1kwStMDR1JMMFGPc4F6V4R6gLGRR0tudLhDVB10VU3FZpdWZFF7VER7ZBN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ndEQ0dEtKZUs7UDdwgBMlOHJ9S4MJgmU2Q1RldFVKRWZHVnRReVREeWRjO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vRpVkLLXlYLUaLV80V4kUZEd0LzG2g471OEMUgARVL0VnR1ZpUAtURHtpYzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy14Y9U0Y4MSNi0wWtX2SzZrY1FkWjRudLhDVB10VU3FZpdWZFF7VER7ZBM8MLp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3vxHGpdAkMZ4b1LDc7L9olVjFQUi1YcVMYNS1BUjFzLzp1NBtLetEzLzVFO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYzJCeWluYLtzcnkfVtQ7M0a9ZtdzgmFLWDElRtIac087MLGkU9kRN081RLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzZag1Q1V0JDNn1TgHkSWLFCxW7qdthaU1baTUZSNAMKOLUwxVM6ULMKMUU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy32VtVqZnJmLHMULpQlcAFAM0VoOF3YcVMYNS1BUjFzLzp1NBtLetEzLzVFfDYwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUHJPdHtuYVkyRS1sREVqUt80ZE2zeHp4S03SOFJQZjVIS1G9xjdJdAhQSAw4NLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4dAU410MUJnN1ZRL9d4S0kHRDVhSUFlZtJ6RzJUWmE9ULMJd1IyeWMiMWs5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8wWEZkYt3CcVc7Wnt1xzZORDJjeUVRgWZSepcyVFkaM1EzSAdSNmtjYjVrO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYplrSWFRdDt7gB1JLAtRLpZ2LnVAQW1nUmkHNtRxcLdRN0t9UjJ7Y4I1xzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9p7N1E0Rt3vVB3FeVVzgVMMxEZnendlZtJ6RzJUWmE9ULMJd1IyeWMiMWl8MjI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MN43IN9RTdzJ6cHkuY9Z4Q4a2gmkjSERNSpZaRjMkUBFHUDGTcmXzd0tFO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWEtngAdvVtZ1xp7VOVVBdzMTZBRGc0hELEkBcUYzxVGhR1XwS9JwN9dJRLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4VYOHJKLUVfN0MfxUZIdjV7SVG0eE1IREaPRmFBN4tQYUdQNElycDM9SUU4Nmw4NjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0R9WElmSW17OWtMd0oyWHR6ULRhMHdBV1JtL0lWdWMpZEb4cmRLeUaZNUU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3MMmGIQpJPVmY7gVhOWW7FdzNaS0MRRtdSZU3TVmVjZBRIMmJ0U9tNWLFFO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQnJydtM4VEdxSBhLNW7fOVt6RW1ud0ZAUnVKS1Z1Y4RpSDZydFM7LFpaRLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9EaZU1QNjFteDNaM0FOctpwMmb0R1FBV1JtL0lWdWMpZEb4cmRLeUaZNUV8MjN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy84VnklcjMfYthCA9d7LVROxzE9LHhOVAVnNzJxLAdhSp7aN9dfYVJxY9ZJO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vLpV2c1GmOLJMdBZhxt3WxLdmxnFmZFV1ZjNyWp19YUkOcLM9A4FSWnM4SLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0kARHFPc18ldLFnLHNyVzX9cDXaYARVdWYzNtkMd4FPLmEzd13hUtkjdpp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3WxpdCRzGVYtFES4lZOHhixttwYW7OVAVnNzJxLAdhSp7aN9dfYVJxY9ZJfDY0O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVHRYODt9RztWUp7zWDhodEdIZVMULEVOVLGuYUb9RLdsL0MAxthGcFFUVLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9ZlWEZ2QpapcAdyQVJSdU1pxU24TWJFLtUwgnFIM0U9gE3DV4kYQAGRVFU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3LVDhxMVMnN1RVYmJyYWMwSnhUxnVyRU7VNB7hSDdFM4aKQ1dqWEFwUVRVO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vxUdCxFMpYAQ2dWRWeHc9QUE4S0ZlYpVOVLGuYUb9RLdsL0MAxthGcFFUVAw4MLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4k1YnlvLUakWLQ0UVFYg9dhSFFCRthaU0VaUnZCLmI0ZtpldDE7SnFFeEE5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy80Wns0LW7sc4aTZEJOSmhVY9Vnd4ZYcVMFcVJnQp7yMBZZTAQaOUkhRAhGO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vd43xUmFmd4trdnVYcntNRFdjx402WHFLRAFSZpJOcjRnWS10NLtPYUV2QLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1hYZLZSRjMUSVtyVnkOOB10c9dlen7aU0VaUnZCLmI0ZtpldDE7SnFFeEF8MjY5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3uUn7WNENyS4tDcFRfUWdmNp3wZEMsVptkYVdfQ0slVU10gEw9MpVNLUN2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZ9FBWnwaeWRSLpkjLB77dmM1cDZzNVZJxWFAA0MTTVVMdBaNMzZFLE1DODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4ancpZhUERCdFM1eVF4RWk7UFdFTLFWSWthV13DSy1VLARsLDc4RUaMQzb5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3kWtFkd9JxNAZQLWt7MWMGREk4dztsVptkYVdfQ0slVU10gEw9MpVNLUN2fDY9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcFkicVG7Z07scFhmc0Jwx0hyg4knxtE7Y9RmLBVERtV2QpazMF3aeAG9LLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9GxYmFQeWdOgHGYZ9MCcBlIcn3qZnkROWM0Z0atREZVeEJNczRfcAtwd005xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3PgVhON0FUx136eBdZZthTRtI7NVVEULtjdBdNZURBVAhCLHN0A9F7cHdMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vVWFEcEJlWAhRUVRiSLRYVUlqSWhLxtE7Y9RmLBVERtV2QpazMF3aeAG9LAw4ODlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1tNYVZoYVkrQ4JQcmMNTAGuM07teAFox9MtZ1ZULVdEdtMvUmtZA9XaQ4s5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy30xDt1Mn3PSjFZeU7qxWdBenRoMFhTxBlzZWdWVE1ARHZLg1J7WV3wNUMrO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vZHtFWFhHxBh0gmJVLpauM4aNWFcwS4hrc4VmVtRMV0R4U43SeVtfcDFDxzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9tnSmd1LU3jQmM6YmZIcDpwYWtaZAFox9MtZ1ZULVdEdtMvUmtZA9XaQ4l8Mjp5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy37ZnMDU0R2S9RGczMwxmtkgUaTWEw9Qzt0gnIwdzYlZjhZY1R6xDMoVppwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vQUZiMnkWgi1uNBYaR47YOWFmN1kNYpN7dB7iNHc4TWY2WWMUenbzxFZJNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT1J2Y0hpYzZaxARzRDVUNFU7ZVFCMWJDOARuYjG9Mi1nOFtjVHkoN4hWSLX5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3kxWlPVjGSSjVjTWYwS4tvdUMYOBI9Qzt0gnIwdzYlZjhZY1R6xDMoVppwfDcwO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vL0dqUWhNgC1TRplBQjtOeEwyM0kFStMycU3Ldn3UL1EwNn89LnYlZpdxLLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTztOMUFfR0thYWdNZpVBSU1TWWtGMUkLcmFKU9ZvVE3RNDJvM07nTWZHWp05xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy37QWVyg0FrZERqxW1CcBJhxmdtxLE1U9JaL1M4g1RKULXygzdOZi1nR1kMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWmhSSBp2MLR2M07YUWt0Ny1iQ4UlMVMycU3Ldn3UL1EwNn89LnYlZpdxLAw9NLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT41oYAGWR9GjYntSRnZ6UHZKMFtJNBkmxjduQn7pL1hqgzGmgWZzTWa2A0E5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3ux0hqOBo1VDdYcjJVRzZhc0ZJg1J6Z4o9gpJuZE3Yxn8wZ41ncy1seF3GO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcVU7RtMENBhOgEZVU1tCeDRwdARYendqM47CgnRKWBkvNBdlZmNlgHhfQLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9kTA0dYR03JdnMPMmkFM0tkWB81OBkmxjduQn7pL1hqgzGmgWZzTWa2A0F8MzI5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy30Sn7hYjJZeDGuSAp1cEk7ZBp2MWN2VHVJNBt6ZzMJWEb1SAF6L9U2WmJ9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vYUkPWFGOV9XwMjRPOBMtL1J6epZPc1R1SLGkenczSVhIMUtaep31OFkydzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTzRBU9FAWDGtWjb4U9VSOLVLU47YxLhUdUpwxAkmN0tYSDVJcAkKdLhxcmd8MzN5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy8yLpVzMFdEdn01R0JfdHEyVWJvMnkocLGfUHRZA9RWTVplcHkLRnlFY0JFfDc1O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vUph4QAV4cBZZSi01NLGCxnlPLnw2eAGVWDc1Y0FTRFt2WFRZxUZ7ZWc1dzlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4JJVp7fR0kkWtXzSFoyx03ix0a9NEMwVVb9MWMGS0RZeFhUWWtBeWVmMAc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3jcWbzQVVCdztJx4w7d1tYxVVyQAJLcFVYMzVjQUlEWAhYVFtkRmttZzV9O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vdB1ZeLpaOWs2RzMWL0YlWB1vUAkLQ9GVWDc1Y0FTRFt2WFRZxUZ7ZWc1d9w9MjlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT13LLAbzSLh2R0RES4FfLUkWVFZ1d0p9M47YYARwcjVRenk7WLYzL4IyOU05xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3wR1GtSWFrOERnMBpzLnhWcUwyMW1vMzduWBF0cHI1UAkqeVp4N03iNjtMO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vOVkxVmZkct80UUFzepV9TLtZV1JAWLc9gthhdHGyMVF6xmtZMjMKYjI7LLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT0RIMAGnUjtLU9GPNB71YWMSSFR9WLQ9M47YYARwcjVRenk7WLYzL4IyOU18Mzc5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3UeElSd0hNxLMBVBtNODF7Wnd4c9JhemMZYUJQMDJ9Nt3rc0llYtMBVn0wO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vWLGqMVJiQ1F1MDZYYmJIR1dyWplSMmkzWWFCUDQydzJfx9MTgWJLRtZlNDlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT4hoeEMfZ9ZFLnkhSE1yWth0UjVjMzZ6c1thQtX0NmcyA4lzS41iU0ZWgLX5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3uU4dNUmGCV42axEE4NtZKL0asMzhTemMZYUJQMDJ9Nt3rc0llYtMBVn0wfDc2O4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vcVJpV1dPgDGGRpduZWl2YWJhgLGORAb9N0Q7UtJfQmhfdtRxA48zcLRtVLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvT9FSZFdASnwwQUZHgnVreBFiYW0wLpV2MzMEOVJSA0J2A9ZUWt3vN9E0ZVU5xHR0cHN6Ty3wxWMhc4F9ZWIuZ43vZ4atTnMvgS3sxC3wxB30gy3pLS1McU21xFQ1xn1LSB3EM9FrL1ZFeDczRDtSUt3CeF34VFkfgzMaMBVVO4h0dHGzOi8vcBtjYAMhd4ViTndvg4dsZS7jg40vgBbvcBhvdB8vetVAV1GSMWFCVUEzRBFZgUkTMUltNHb9N0Q7UtJfQmhfdtRxA48zcLRtVAw9OLlodHRwczovT9GkY4FzYAdtYi7mg43mgBUuY43lT4aoT9Gog9RvTy07RAtVMttFRtdxSVZheWJwZEdIZFVhZVZnZztyemJDUVJWYn3lYWFuxnd8[/id]
Tag: , , , , , , , ,
Xem phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013
Xem phim Biển Tình Ngang Trái | Bien Tinh Ngang Trai | Todaytv 2013 tập 1, 2, 3, 4, 5, 6,... Tập cuối